Przedmiotem czynności prawnej, np. aportu lub sprzedaży, może być zbiór elementów majątku firmy. Ważna jest ich prawidłowa kwalifikacja, gdyż błąd może się wiązać z ryzykiem odpowiedzialności podatkowej dla uczestników transakcji.

Zbycie lub przeniesienie do innego podmiotu części przedsiębiorstwa pozwala na uporządkowanie wewnętrznej struktury spółki, w której funkcjonuje kilka linii biznesowych, jak i na dostosowanie jej działalności do modelu biznesowego przyjętego w grupie kapitałowej. Przykładowo dotyczy to sytuacji, w której przedsiębiorstwo, obok działalności podstawowej, prowadzi działalność pomocniczą, która rozwinęła się na tyle, że może zostać przeniesiona do innego podmiotu powiązanego lub przypadku, gdy dana linia biznesowa jest przenoszona do nowego podmiotu do realizacji określonego celu, np. przyszłej sprzedaży tej części przedsiębiorstwa czy dywersyfikacji ryzyk.

Niemniej, prawidłowe przeprowadzenie procesu wyodrębnienia ZCP wymaga doświadczenia w prowadzeniu tego rodzaju projektów oraz znajomości aktualnego podejścia organów podatkowych i sądów administracyjnych, które w każdym badanym przypadku indywidualnie oceniają wskazane w artykule aspekty wyodrębnienia.

Więcej w artykule Magdaleny Zamoyskiej i Moniki Grobelskiej dla Rzeczpospolitej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz