Klamka NIE zapadła! – podatnik może korygować wszystkie oświadczenia w deklaracjach

WSA w Warszawie potwierdził, że podatnik może wstecznie zmienić metodę rozliczania różnic kursowych. Wyrok ma bardzo istotne znaczenie dla wszystkich podatników, ponieważ potwierdza, że możliwe jest wsteczne korygowanie wszelkich oświadczeń woli zawartych w deklaracjach podatkowych (dotyczących wszystkich podatków). To całkowicie odmienne stanowisko niż prezentowały do tej pory organy podatkowe.

Sprawa, którą rozstrzygał WSA, dotyczyła możliwości wstecznej korekty oświadczenia co do wyboru metody rozliczania różnic kursowych. Oświadczenie takie składa się w ramach zeznania dotyczącego podatku dochodowego (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola). Już po złożeniu deklaracji podatnik uznał, że lepszym dla niego rozwiązaniem będzie jednak inna metoda rozliczania różnic kursowych. W tym celu złożył wniosek o interpretację podatkową, która miała potwierdzić, że możliwa jest wsteczna zmiana metody rozliczania różnic kursowych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że stanowisko podatnika jest nieprawidłowe i nie ma możliwości wstecznego skorygowania złożonego oświadczenia. Organ podatkowy stwierdził, że korekta deklaracji może obejmować tylko błędy zawarte w pierwotnej deklaracji, nie może jednak obejmować oświadczeń woli przedstawianych w deklaracji. Skoro podatnik raz podjął decyzję o wyborze konkretnej metody rozliczania różnic, to nie może go potem wstecznie zmienić.

WSA w Warszawie stanął po stronie podatnika i w pełni potwierdził argumentację zaprezentowaną w skardze. Sąd zwrócił uwagę, że skoro wybór metody rozliczania różnic kursowych jest częścią zeznania podatkowego, to może być korygowany – tak jak wszystkie pozostałe części deklaracji (np. wysokość przychodów lub kosztów). WSA stwierdził, że organ podatkowy nie może narzucać ograniczeń co do korygowania deklaracji, które nie wynikają wprost z przepisów ustawy. Korygowanie deklaracji podatkowych stanowi podstawowe prawo podatników – obejmuje ono również zmianę decyzji zgłoszonych organowi w ramach zeznania podatkowego.

Wyrok WSA niesie niezwykle istotne skutki dla każdego podatnika (w ramach wszystkich rodzajów podatków). Potwierdza on, że korekty deklaracji mogą obejmować wszystkie jej elementy. Skorygowanie deklaracji podatkowej nie musi ograniczać się tylko do błędów w pierwotnej deklaracji. Możliwa jest zatem wsteczna zmiana wszelkich oświadczeń woli zawartych w deklaracjach podatkowych (w tym np. oświadczenie o wyborze wspólnego rozliczenia z małżonkiem).

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn