Krajowa Administracja Skarbowa będzie sprawdzać dostawy tzw. „konfliktowych minerałów”

Pod koniec maja br. parlament zakończył prace nad nowelizacją ustawy o KAS, która zakłada, że KAS będzie weryfikować zachowanie należytej staranności w międzynarodowym łańcuchu dostaw tzw. „konfliktowych minerałów”.

 

Do tej kategorii zaliczyć należy m.in.: cynę, tantal czy też złoto pochodzące z obszarów dotkniętych konfliktami zbrojnymi i obszarów wysokiego ryzyka (tj. te gdzie występuje problem z bezpieczeństwem i zarządzaniem).

Senat RP nie zgłosił poprawek do nowelizacji, a więc zostanie ona przedstawiona prezydentowi RP do podpisu.

Według nowych przepisów, unijni importerzy „konfliktowych minerałów” zobowiązani będą do zagwarantowania tego, by wszystkie dostawy towarów pochodziły z odpowiedzialnych źródeł oraz z obszarów niekonfliktowych. Obowiązki obejmą m.in. dokumentowanie pochodzenia importowanych towarów czy też poddawanie się audytowi niezależnego podmiotu.

Szef KAS z kolei będzie miał przypisane dodatkowe zadania związane z wykonywaniem kontroli importerów „konfliktowych minerałów” na terytorium Polski. Kontrola taka będzie polegać m.in. na:

  1. wezwaniu do okazania dokumentów potwierdzających wypełnienie przez importera obowiązków,
  2. weryfikacji przedstawionej dokumentacji i w razie konieczności wezwanie do jej uzupełnienia,
  3. w sytuacji, gdy stwierdzone zostaną naruszenia – wezwaniu do przedłożenia planu działań naprawczych i ich przeprowadzenia,
  4. weryfikacji realizacji działań naprawczych oraz zakończenia kontroli; jeśli okaże się, że importer nie wypełnił ciążących na nim obowiązków, może zostać nałożona na niego kara pieniężna.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw.

 

Znaczenie w VAT

Jak zapowiada resort finansów, proponowane zmiany mają na celu zapobieżenie negatywnym skutkom związanym z pozyskiwaniem „konfliktowych minerałów”. Co więcej, przyczynić się mają do większej przejrzystości finansowej transakcji dot. tych towarów. Czy tak w rzeczywistości będzie? Wydaje się, że na udzielenie odpowiedzi na to pytanie jest jeszcze za wcześnie.

Niemniej jednak importerzy „konfliktowych minerałów” na terytorium Polski powinni zachować szczególną ostrożność – przed nimi bowiem nowe obowiązki, a ustawa wprowadzające je w życie, obowiązywać zacznie najprawdopodobniej już za kilka miesięcy.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn