Przepisy przesuwające termin wejścia w życie obowiązkowego KSeF czekają na podpis Prezydenta

Na ostatnim posiedzeniu Senatu RP (22 maja 2024 r.), nie wniesiono poprawek do ustawy zakładającej przesunięcie obowiązkowego KSEF z 1 lipca 2024 r. na 1 lutego 2024 r., dlatego trafi ona do podpisu prezydenta RP.

 

Warto w tym miejscu przypomnieć, że od 1 lutego 2026 r. obowiązkowy KSeF ma objąć przedsiębiorców, u których wartość sprzedaży przekroczy 200 mln zł, a od 1 kwietnia 2026 r. – wszystkich pozostałych przedsiębiorców. Nowelizacja nie wprowadza jednak harmonogramu wdrażania KSeF (ma to mieć miejsce w drodze odrębnego aktu prawnego).

Ponadto Ministerstwo Finansów zapowiedziało, iż dalsze uproszczenia dot. KSeF przedstawione zostaną w drugim projekcie nowelizacji ustawy o VAT. Ma być on poddany szczegółowym konsultacjom publicznym i opiniowaniu.

 

O dalszych losach planowanego projektu, będziemy informować w kolejnych wpisach.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn