Na horyzoncie przełomowa reforma unijnego prawa celnego – trwają konsultacje publiczne

Komisja Europejska uruchomiła konsultacje publiczne dotyczące planowanej reformy unijnych regulacji celnych. Podmioty zainteresowane regulacjami celnymi mogą skorzystać z konsultacji i podzielić się z Komisją swoimi opiniami i doświadczeniami do 14 września 2022 r.

Inicjatywna ma zmodernizować i uprościć unijny system celny oraz uruchomić zdolność do jednomyślnego działania organów celnych w Unii. Jak wskazała przewodnicząca Ursula von der Leyen, reforma wynika z potrzeby, „by wprowadzić unię celną na kolejny poziom, wyposażyć ją w solidniejsze ramy, które pozwolą nam lepiej chronić naszych obywateli i europejski jednolity rynek”.

Celem jest przede wszystkim zapobieganie wprowadzaniu i obrotowi produktami niezgodnymi z wymogami lub towarami szkodliwymi dla konsumentów oraz lepsze egzekwowanie umów międzynarodowych (w szczególności dotyczących kwestii środowiskowych, gatunków zagrożonych, fluorowanych gazów cieplarnianych lub odpadów niebezpiecznych), ograniczenie emisji, ułatwienia w handlu międzynarodowym oraz ograniczenie nielegalnego wykorzystywania siły roboczej i środowiska na całym świecie.

W rezultacie, jak wskazuje Komisja, reforma ma zapewnić:

  • lepszą ochronę konsumentów przed towarami niezgodnymi z przepisami lub towarami szkodliwymi dzięki lepszemu zarządzaniu ryzykiem;
  • zmniejszenie obciążenia administracyjnego związanego z procedurami celnymi dla przedsiębiorców przestrzegających przepisów;
  • lepszą ochronę krajowych i unijnych finansów publicznych oraz skuteczniejszą walkę z nadużyciami finansowymi;
  • skuteczniejszą ochronę gospodarki UE, miejsc pracy i innowacji przed nieuczciwą konkurencją, w tym dumpingiem socjalnym i środowiskowym;
  • zintensyfikowanie walki z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem oraz wzmocnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego UE dzięki lepszemu zarządzaniu ryzykiem;
  • mechanizm szybkiego i jednolitego reagowania na przyszłe kryzysy (ukierunkowany na zagrożenia przy jednoczesnym utrzymaniu dostaw);
  • poprawę zdolności celnych, na przykład w zakresie zasobów ludzkich, narzędzi i umiejętności, skuteczniejsze zarządzanie zasobami na potrzeby wspólnych interwencji o większym wpływie systemowym;
  • transformację cyfrową umożliwiającą uproszczenie i zwiększenie skuteczności środowiska celnego dla przedsiębiorców i organów.

Z uwagi na liczne obszary zmian i otwartość Komisji na nowe pomysły w celu usprawnienia regulacji celnych w UE, zdecydowanie warto wypowiedzieć się w konsultacjach i monitorować propozycje nowych przepisów.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn