Ostatni dzwonek: Istotne zmiany do uwzględnienia przed złożeniem TPR

Przymierzając się do złożenia informacji o cenach transferowych (dalej: TPR) za rok podatkowy, rozpoczynający się po 31 grudnia 2021 r., należy pamiętać, że w porównaniu do poprzedniego roku podatkowego doszło do zmiany w dotychczasowej formie i zakresie danych raportowanych tej deklaracji.

Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o rezygnacji z dokumentów w formacie PDF na rzecz interaktywnego formularza, uzupełnianego za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.

Pod koniec ubiegłego roku Ministerstwo Finansów opublikowało także czwarte wydanie informatora „TPR Informacja o cenach transferowych – pytania i odpowiedzi” (dalej: Informator TPR), dotyczące właśnie nowych wzorców formularzy, czyli TPR-C(5) i TPR-P(5).

Nowe wydanie Informatora TPR odpowiada również na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące informacji o cenach transferowych, co ma na celu ułatwienie wywiązywania się z obowiązku raportowania TPR przez podatników.

Co istotne, w Informatorze TPR zawarto odpowiedzi na liczne, bardzo istotne pytania związane z innymi zmianami wprowadzonymi od 2022 r., dotyczące w szczególności:

  • odpowiedniego organu, do którego składany jest TPR,
  • kalkulacji wpływu korekty porównywalności na wynik analizy cen transferowych,
  • wypełniania TPR przez podmioty posiadające status mikro i małego przedsiębiorcy oraz zasad ustalania tego statusu przez podatników,
  • nowych pól w TPR, jak np. „Wartość transakcji na kraj”,
  • zamieszczenia w TPR oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji lokalnej i rynkowości cen,
  • poprawnego podpisywania i składania TPR.

Wypełniając TPR na krótko przed terminem mijającym już 31 stycznia bieżącego roku, należy wziąć pod uwagę powyższe kwestie, ponieważ pozyskanie niektórych informacji koniecznych do zamieszczenia w nowej wersji formularza może wymagać od wielu podatników dodatkowego czasu. Zalecamy dokładne zapoznanie się z nowym informatorem i na podstawie informacji w nim zawartych terminowe złożenie formularza TPR.

Przygotowując formularz TPR należy jednak pamiętać, że pytania i odpowiedzi zawarte w Informatorze TPR mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią ani interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego, ani wyjaśnień przepisów prawa podatkowego (objaśnień podatkowych).

Dodatkowo, z uwagi na konieczność zaraportowania dodatkowych informacji względem poprzedniej wersji formularza, a także możliwe wystąpienia przeciążeń na stronie Ministerstwa Finansów, rekomendujemy niepozostawianie tego obowiązku na „ostatnią chwilę”.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn