Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych – pozostał niecały miesiąc na złożenie do urzędu skarbowego

Tylko niecały miesiąc pozostał do wypełnienia terminów raportowania z zakresu cen transferowych. Jednym z obowiązków jest złożenie do urzędu skarbowego oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych i rynkowym charakterze transakcji podpisanego przez członków zarządu spółki. Dla większości podmiotów termin ten mija bowiem już 31 grudnia 2022 r.

Odpowiedzialność za podpisanie i złożenie oświadczenia spoczywa na osobach odpowiedzialnych za sprawy spółki tj. członkach zarządu.

W oświadczeniu tym członkowie zarządu są zobowiązani do potwierdzenia dwóch ważnych aspektów, że:

  • spółka sporządziła lokalną dokumentację cen transferowych, oraz
  • ceny transferowe stosowane w transakcjach z podmiotami powiązanymi są zgodne z zasadą ceny rynkowej.

Przed złożeniem oświadczenia warto zatem zastanowić, czy:

  • spółka dopełniła wszystkich obowiązków z zakresu cen transferowych tj. czy posiada dokumentację cen transferowych oraz aktualne i poprawnie sporządzone analizy porównawcze do wszystkich transakcji wymaganych przepisami,
  • ceny stosowane pomiędzy podmiotami powiązanymi odpowiadają cenom stosowanym na rynku przez niezależne podmioty.

Złożenie oświadczenia nie jest zatem prostym obowiązkiem sprawozdawczym, lecz wiąże się z koniecznością podjęcia szeregu działań aby potwierdzić iż stosowane ceny transferowe mają potwierdzenie w cenach stosowanych pomiędzy podmiotami niepowiązanymi. Analiza ta może być czasochłonna i wymagająca, zwłaszcza dla podmiotów, które nie robiły tego wcześniej.

Członkowie zarządu za niedopełnienie obowiązków w zakresie złożenia oświadczenia podlegają karze grzywny z KKS nawet do 720 stawek dziennych (około 27 milionów złotych w 2022 roku). Dotyczy to zarówno niezłożenia oświadczenia, jak i celowego poświadczenia w nim nieprawdy np. w zakresie stosowania nierynkowych cen transferowych. Tym bardziej istotne jest zatem, aby upewnić się co do wypełnienia obowiązków z zakresu cen transferowych jeszcze przed złożeniem oświadczenia.

***

Zapraszamy do kontaktu, jeżeli nie wypełnili jeszcze Państwo obowiązków związanych ze sporządzeniem dokumentacji transferowych i przygotowaniem oświadczeń o ich sporządzeniu. Chętnie odciążymy Państwa w tym zakresie.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn