„Podatek od deszczu” – co nowego?

 

Opłata za zmniejszenie retencji terenowej, potocznie zwana „podatkiem od deszczu”, funkcjonuje w Polsce od kilku lat. Jej głównym celem jest zachęcanie właścicieli nieruchomości do uwzględnienia przy realizacji inwestycji problemu retencji terenowej. W ostatnim czasie pojawiły się zapowiedzi zaostrzenia regulacji w tym zakresie. Ostatecznie rząd zaproponował kosmetyczne zmiany, które mają na celu wzrost efektywności poboru tej opłaty.

Aktualne zasady

Podatek od deszczu dotyczy nieruchomości powyżej 3.500 m2 powierzchni, na których:

  1. prowadzone są roboty budowlane lub
  2. istnieją obiekty budowlane (np. budynki, tereny utwardzone)

mające wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Stawki podatku kształtują się w przedziale 0,1-1,0 zł/m2 powierzchni rocznie – w zależności od rodzaju/braku urządzeń służących retencjonowaniu wody. Podatek deszczowy płacą zwłaszcza właściciele nieruchomości lub użytkownicy wieczyści.

Co nowego?

Rząd zaprezentował pakiet zmian regulacyjnych w zakresie przeciwdziałania suszy. W odniesieniu do podatku deszczowego proponuje się m.in.:

  1. zmianę okresu rozliczeniowego z kwartalnego na roczny,
  2. wskazanie, że w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych obowiązek podatkowy spoczywa na wspólnocie lub spółdzielni,
  3. obowiązek raportowania w zakresie podatku deszczowego nałożony na gminy (m.in. lista podmiotów zobowiązanych).

Pomimo pierwotnych zapowiedzi, propozycje te nie obejmują surowszych kryteriów dla podatku deszczowego. Nie można jednak wykluczyć poprawek na etapie legislacyjnym lub wdrożenia nowych regulacji w kolejnych latach.

Zachęcamy do kontaktu, jeżeli chcieliby Państwo omówić aktualne zasady podatku deszczowego lub przedyskutować planowaną inwestycję pod kątem spełnienia kryteriów pozwalających na wyłączenie się z obowiązku opłaty.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn