Podatek u źródła – czy to już granica absurdu?

Jest rok 2017 r. Pani Główna Księgowa w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przygotowywała się do wypłaty dywidendy na rzecz zagranicznego wspólnika z siedzibą we Francji. Wynik za zeszły rok był bardzo dobry więc dywidenda wyniesie zdecydowanie ponad 2 mln zł.  Pani Główna Księgowa wie, że wypłata dywidendy wiąże się z podatkiem u źródła, ale istnieje możliwość zastosowania  zwolnienia z opodatkowania. Stąd też przed planowanym przelewem Pani Księgowa sprawdziła jeszcze raz czy warunki zwolnienia nie uległy zmianie, zebrała wszystkie wymagane przepisami oświadczenia i certyfikat rezydencji podatkowej. Przelew zlecony, pozostało tylko pamiętać o informacji IFT-2R na koniec roku. Zagraniczny członek zarządu, obywatel Francji,  w Spółce pogratulował Pani Głównej Księgowej sprawnej wypłaty zysku do wspólnika.

Jest rok 2022 roku. Spółka przed rokiem ponownie wypracowała zysk i zamierza wypłacić ponad 2 mln zł dywidendy do swojego zagranicznego wspólnika. Pani Główna Księgowa przygotowuje  się do wypłaty dywidendy. Wie już, że musi mieć na uwadze limit 2 mln zł. Wie również o oświadczeniu WH-OSC. Wie także, że w tym roku musi przeznaczyć więcej czasu na wypełnienie formalności aby móc zwolnić dywidendę z opodatkowania podatkiem u źródła w Polsce.

W pierwszej kolejności Pani Głowna Księgowa musi określić kiedy przekroczy limit 2 mln zł względem jednego podmiotu. W tym zakresie należy zsumować odsetki, należności licencyjne i dywidendy wypłacone do wspólnika w roku podatkowym Spółki.  

Pani Główna Księgowa pamięta, że przepisy dotyczące składania oświadczeń WH-OSC miały ulec zmianie w ramach wprowadzania przepisów dotyczących Polskiego Ładu. Lektura ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105), prowadzi do wniosku, że WH-OSC należy składać najpóźniej w dniu dokonania wypłaty. Jednak Pani Główna Księgowa jest czujna. Sięgnie zatem po ustawę z  9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2427), która w końcowym swoich przepisach wprowadza drobną zmianę dotyczącą terminu składania WH-OSC.  Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepis WH-OSC należy złożyć nie później niż do dnia wpłaty podatku za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia limitu 2 mln zł.

Uf, prościej – nie trzeba składać WH-OSC w dniu dokonania płatności – wymagałoby to ogromnej niezwykłej koordynacji.  Może poczekać do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu (termin zapłaty podatku), w którym płatność zostanie dokonana. Jednak czy na pewno prościej? Pani Główna Księgowa wczytuje się w przepis. WH-OSC składa się w miesiącu przekroczenia limitu. W roku podatkowym jest tylko jeden miesiąc, przekroczenia limitu – czy to oznacza, że WH-OSC można złożyć raz w roku? Czy jeżeli nie złożę WH-OSC to moje uprawnienie przepada?  Raz jeszcze liczy wypłaty na rzecz wspólnika – szczęśliwie limit przekroczy dopiero teraz. Teraz już jednak ma świadomość, że to będzie jej ostatni WH-OSC w tym roku podatkowym. Musi o tym poinformować wspólnika.

Dobrze, to teraz sam formularz. Dane płatnika – na razie prosto, ale już w poz. 6 Pani Główna Księgowa musi  ustalić czy oświadczenie dotyczy dalszych wypłat. Czy zamierza dalej wypłacać należności do mojego wspólnika – jeżeli tak to czy powinnam już teraz to oświadczyć? Czy może chodzi o WH-OSC składane następczo po 2 miesiącach, w którym raportuje wszystkie płatności wykonane w tym czasie? Instrukcja do WH-OSC milczy w tym zakresie, przepis ustawy nie daje jasnej odpowiedzi.. Finalnie Pani Główna Księgowa nie zaznacza tego pola, nie wie czy będą dalsze wypłaty.

Przejdźmy dalej – informacja o wypłatach. Pierwsze pytanie czy zawrzeć informacje o czy wszystkich wypłatach ? Czy uwzględniać kwoty poniżej 2 mln zł? Czy uwzględniać tylko dywidendę czy wypłacone również wcześniej należności licencyjne i dywidendy? Instrukcja do WH-OSC milczy. Przepis natomiast w ogóle nie wspomina, że należy podać kwoty. Czy formularz WH-OSC stanowi samodzielne źródło prawa? Na to wygląda. Pani Główna Księgowa dochodzi do wniosku, że wpisze wszystko co Spółka wypłaciła, lepiej wpisać więcej niż mniej. Jeżeli wpisze mniej, to może część nie zostanie zwolniona z opodatkowania, skoro nie została wykazana w oświadczeniu. Teraz tytuł wypłaty. Chyba trzeba opisać wszystko co Spółka wypłaciła – znowu ustawa milczy na ten temat.

Treść oświadczenia… Treść oświadczenia jest na samym dole formularza, skoro to już jest to jaki jest cel wpisywania tego raz jeszcze? Pani Główna Księgowa skopiuje tekst  z dołu formularza. Lepiej oświadczyć własnymi słowami” bo ktoś uzna, że oświadczenie nieskuteczne.

Kto podpisuje oświadczenie – zagraniczny członek zarządu. PESEL jest, podpis elektroniczny  jest więc pójdzie z górki. Formularz przygotowany – wysyłamy do członka zarządu, teraz tylko podpis i wysłać.

Niestety, formularz nie przechodzi przez bramkę eDeklaracje. Powodów może być wiele, stąd Pani Głowna Księgowa sporządziła specjalną instrukcję co powinien zrobić członek zarządu aby móc podpisać i złożyć WH-OSC w terminie

  1. Zainstalować oprogramowanie wykorzystywanego do otworzenia i podpisania WH-OSC.
  2. Wersja powinna być 32 -bitowa,
  3. Oprogramowanie powinno być zainstalowana w polskiej wersji językowej
  4. Zainstalować wtyczkę eDeklaracje
  5. Kliknąć podpisz i wyślij.
  6. Przejść przez Kreator eDeklaracje.
  7. Wybrać podpis którego użyjemy do podpisania i podpisać
  8. Zatwierdzić plik
  9. Pobrać UPO.

Pani Główna Księgowa cieszy się, że nie musiała dodawać załączników. Aby je dodać należy mieć je przygotowanie w formacie .zip i w wielkości nie przekraczającej 5 mb.

Nadal wyskakuje błąd. Okazuje się, że członek zarządu musi zostać zgłoszony uprzednio jako pełnomocnik ramach UPL-1. Przepis tego nie wymaga, aczkolwiek jest wymóg techniczny, nigdzie niesprecyzowany.

UPL-1 zgłoszony. Członek zarządu raz jeszcze wczytuje się w  instrukcję. Tym razem się udało, WH-OSC złożony, dywidenda może być zwolniona z opodatkowania. W 2022 roku członek zarządu, nie był skłonny do gratulacji. Pani Główna Księgowa po raz pierwszy cieszy się, że nie zna biegle języka francuskiego.

Za rok kolejna dywidenda – może będzie łatwiej. Przezornie Pani Główna Księgowa zapoznała się z planowanymi zmianami do WH-OSC, które będą obowiązywać w przyszłym roku. Z uzasadnienia do projektu ustawy Główna Księgowa wyczytała, że kolejne zmiany mają na celu złagodzenie  i uelastycznienie konstrukcji oświadczenia płatnika WH-OSC. Pani Główna Księgowa   nie jest przekonana czy się cieszyć z tych zapowiadanych  uproszczeń przepisów podatkowych.  

 

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn