Pokłosie KSeF – będą zmiany w rozporządzeniu w sprawie JPK

MF poinformowało, że gotowy jest projekt zmiany rozporządzenia dotyczącego JPK_VAT z deklaracją[1]. Jednolity Plik Kontrolny – bo o nim mowa – będzie więc dostosowany do obowiązku wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur [dalej: KSeF].

Zmiany mają wyeliminować wątpliwości odnośnie do sposobu ujmowania danych w części deklaracyjnej i ewidencyjnej JPK_VAT, po wprowadzeniu obligatoryjnego KSeF.

Rozporządzenie w zakresie JPK_VAT z deklaracją ma zostać dostosowane w zakresie:

  1. terminów zwrotu VAT (poprzez uwzględnienie podstawowego terminu zwrotu VAT, który uleganie zmianie z 60 do 40 dni oraz usunięcie dodatkowego terminu zwrotu wynoszącego 40 dni),
  2. dotyczącym wprowadzenia do JPK_VAT z deklaracją numeru identyfikującego fakturę w KSeF,
  3. oznaczania faktur wystawianych w okresie trwania awarii KSeF i w okresie trwania niedostępności do tego systemu, również w przypadku, gdy wystawienie faktury w KSeF nie było możliwe z przyczyn leżących po stronie podatnika.

Znaczna część przepisów rozporządzenia ma wejść w życie 1 lipca 2024 r.

Znaczenie w VAT

Jak podaje MF, wprowadzane do rozporządzenia zmiany mają przyczynić się do łatwiejszej identyfikacji dokumentów u podatnika VAT oraz do lepszego zwalczania oszustw związanych z VAT i uchylania się od opodatkowania VAT poprzez usprawnienie analityki danych. Czy tak będzie?

***

[1] Dot. rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988 ze. zm.).

 

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn