Od 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy o CIT wprowadzające limit zaliczania określonych kosztów do kosztów uzyskania przychodów. Ograniczenie dotyczyło np. usług doradczych, usług reklamowych, zarządzania, czy opłat i należności za licencje, ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych. Koszty te trzeba było wyłączyć z kosztów uzyskania przychodu w kwocie przekraczającej limit 3 mln zł powiększonej o wartość 5 proc. podatkowej EBITDA.

Limitowanie kosztów zostało niespodziewanie uchylone przez Polski Ład ze skutkiem od roku podatkowego 2022. W uzasadnieniu do Polskiego Ładu wskazano, że art. 15e ustawy o CIT usunięto, ponieważ jego stosowanie wzbudzało wątpliwości oraz nakładało na podatników i organy skarbowe dodatkowe obowiązki. Nie pożegnaliśmy jednak na dobre ograniczenia wynikającego z art. 15e. Wyrażona w nim regulacja została włączona do przepisów definiujących instytucję tzw. minimalnego podatku dochodowego oraz ukrytej dywidendy.

Uchylenie przepisów o limicie to oczywiście korzystna zmiana, z tym, że dla podatników wnioskujących o APA w celu zwolnienia z limitu jest źródłem wątpliwości. Powstaje pytanie co z limitowanymi kosztami w sytuacji, gdy podatnik nie otrzymał decyzji APA przed 2022 r., tj. przed usunięciem przepisów o limitowaniu kosztów oraz zwolnieniu z limitowania? Co z trwającymi jeszcze postępowaniami APA? Czy po ich zakończeniu podatnik będzie mógł rozliczyć wszystkie koszty? Wątpliwości dotyczące rozliczenia kosztów, przekraczających limit wynikają z tego, że wiele postępowań APA dla transakcji objętych art. 15e ustawy o CIT nadal nie zakończyło się wydaniem decyzji. Oznacza to, że w okresie obowiązywania tego przepisu (tj. w latach 2018–2021), podatnicy nie mogli rozliczyć kosztów przekraczających ustawowy limit. Prawo do tego nabędą wraz z uzyskaniem decyzji APA.

#WIĘCEJ na ten temat w artykule Agnieszki Krzyżaniak i Kamila Kaźmierskiego z Zespołu Cen Transferowych na łamach Rzeczpospolitej.

Facebook
Twitter
LinkedIn