Polskie przepisy ograniczające prawo do oprocentowania nadpłaty niezgodne z prawem UE

8 czerwca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie C-322/22, w którym stwierdził, że przepisy Ordynacji podatkowej ograniczające prawo podatników do oprocentowania nadpłaty naruszają podstawowe zasady prawa unijnego. Oznacza to, że podatnikom powinno przysługiwać oprocentowanie nadpłaty za cały okres nienależnego dysponowania pieniędzmi przez organ podatkowy, niezależnie od terminu złożenia wniosku o nadpłatę przez podatnika.

Wyrok TSUE dotyczył art. 78 par. 5 Ordynacji podatkowej. Reguluje on sytuacje, w których nadpłata podatku powstaje w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE (np. stwierdzającego niezgodność polskich przepisów z prawem UE). W takim przypadku – gdy wniosek o nadpłatę nie zostanie złożony w terminie 30 dni od dnia publikacji sentencji orzeczenia TSUE w Dzienniku Urzędowym UE – oprocentowanie nadpłaty przysługuje tylko za okres od dnia powstania nadpłaty do upływu tego 30. dnia od publikacji sentencji orzeczenia TSUE. Za pozostały okres – aż do dnia zwrotu podatku przez organ podatkowy – podatnikowi nie przysługuje oprocentowanie.

Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że ograniczenie zawarte w polskich przepisach narusza prawo unijne. TSUE uznał, że zasady skuteczności i lojalnej współpracy sprzeciwiają się polskim przepisom, które uniemożliwiają odzyskanie pełnego oprocentowania nadpłaty w przypadku złożenia wniosku o nadpłatę po terminie wskazanym w art. 78 par. 5 Ordynacji podatkowej.

Znaczenie dla podatników

Ten przełomowy wyrok daje możliwość ubiegania się o dodatkowe oprocentowanie wszystkim podmiotom, które składały wnioski o nadpłatę wynikającą z wyroków TSUE i otrzymały niepełną kwotę oprocentowania (ze względu na złożenie wniosku po 30. dniowym terminie wynikającym z Ordynacji podatkowej). Wykładnia przepisów przedstawiona przez TSUE powinna być również bezwzględnie uwzględniana przy wszystkich przyszłych wnioskach o nadpłatę składanych w związku z orzeczeniami TSUE. 

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn