Precedensowy wyrok dla branży najmu komercyjnego w zakresie podatku od nieruchomości

W wyroku z 12.07.2023 r., sygn. III FSK 250/23 NSA stwierdził, że właściwą stawką podatku od nieruchomości dla budynków mieszkalnych wynajmowanych na cele mieszkalne jest stawka preferencyjna (dla budynków mieszkalnych). To precedensowe rozstrzygnięcie. W ostatnich latach bowiem w kilku wyrokach sądy uznawały, że komercyjne wynajmowanie budynków mieszkalnych sprawia, że spełniona jest przesłanka „zajęcia na prowadzenie działalności gospodarczej” i w konsekwencji należy stosować najwyższą stawkę PON. Jednym z argumentów był fakt amortyzowania tych obiektów dla celów podatków dochodowych.

NSA uznał, że takie podejście nie miało podstaw, gdyż prowadziło do zatarcia przesłanki „zajęcia” i „związania z prowadzeniem działalności gospodarczej”. A ta pierwsza ma wyraźnie węższy charakter i powinna oznaczać fizyczne wykorzystywanie powierzchni dla danych celów.

Wyrok może mieć wpływ na wszystkie budynki i lokale o statusie mieszkalnych, które są wynajmowane komercyjnie, tj. zwłaszcza w branży PRS, prywatne akademiki czy podmioty z dużym portfelem lokali mieszkalnych na wynajem, które stanowią majątek przedsiębiorstwa.

Formalnie wyrok nie ma mocy wiążącej w innych sprawach. Niemniej należałoby oczekiwać, że będzie respektowany przez inne sądy, zwłaszcza niższych instancji. Powinien być również uwzględniany przez organy podatkowe. W przeciwnym wypadku sprawy sporne mogą trafiać do sądów. Podatnicy, którzy stosowali wyższe stawki PON (dla działalności gospodarczej) mogą rozważyć zmianę podejścia, w tym składanie wniosków o stwierdzenie nadpłaty za lata poprzednie.

 

W przypadku zainteresowania zmianą rozliczeń lub dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z ekspertami MDDP.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn