Prezent do prenumeraty bez VAT

TSUE orzekł, że prezenty do prenumeraty w postaci tabletów lub smartfonów, które otrzymują nowi subskrybenci, nie powinny być odrębnie opodatkowane VAT. Ich przekazanie jest świadczeniem pomocniczym w stosunku do głównego, polegającego na dostawie czasopism. Dostawa ta wchodzi w zakres „odpłatnej dostawy towarów” i nie należy uważać jej za nieodpłatne przekazanie towarów.

Stan faktyczny

Skarżąca – portugalska spółka wydawnicza –  w ramach swojej działalności zajmuje się wydawaniem i sprzedażą czasopism oraz innych tekstów informacyjnych, które dotyczą ochrony konsumentów. Oferuje je wyłącznie w drodze prenumeraty. W ramach kampanii promocyjnych, których celem jest zainteresowanie nowych klientów, spółka proponuje nowym prenumeratorom prezent – tablet lub smartfon o wartości jednostkowej poniżej 50 EUR.

W ramach przeprowadzonej kontroli organ podważył sposób opodatkowania prezentów. Następnie  zobowiązał spółkę do złożenia korekty VAT i uiszczenia zaległości podatkowej. Skarżąca, mimo uiszczenia zaległości podatkowej, odwołała się od decyzji. Ostatecznie sprawa trafiła na wokandę sądu krajowego.

Pytanie prejudycjalne

Sąd postanowił zawiesić postępowanie i zwrócił się do TSUE z następującym pytaniem prejudycjalnym:

W sytuacji, gdy przy wykupie prenumeraty czasopism nowym subskrybentom wręczany jest prezent (gadżet), czy w rozumieniu art. 16 dyrektywy VAT jego przekazanie należy uznać:

  1. za nieodpłatną dostawę, odrębną od transakcji związanej z prenumeratą czasopism,
  2. za część jednej transakcji o odpłatnym charakterze,
  3. za część pakietu handlowego, na który składają się transakcja główna (prenumerata czasopisma) i transakcja dodatkowa (przekazanie prezentu), przy czym ta ostatnia jest uważana za odpłatną dostawę o charakterze pomocniczym w stosunku do prenumeraty czasopisma?

Rozstrzygnięcie TSUE

TSUE orzekł, że prenumerata czasopism oraz zaoferowanie tabletu lub smartfona za wykupienie nowej prenumeraty stanowią całość, ponieważ prenumerata stanowi świadczenie główne, a prezent – pomocnicze, którego jedynym celem jest zachęcenie do wykupienia prenumeraty.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn