Projekt ustawy: Faktury ustrukturyzowane obowiązkowe od 2024 roku

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy wprowadzającej obowiązek wystawiania faktur w formie ustrukturyzowanej od 1 stycznia 2024 roku.

Obowiązek ten ma objąć podatników VAT mających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (tzw. fixed establishment) w Polsce, również w zakresie transakcji z kontrahentami zagranicznymi oraz konsumentami.

Dokumentów wystawionych wbrew przepisom z pominięciem Krajowego Systemu e-Faktur nie będzie uznawać się za fakturę, a podatnik, który nie wystawi faktury ustrukturyzowanej, od 1 lipca 2024 r. będzie podlegać karze pieniężnej.

Opublikowany projekt określa także szczegółowe kwestie dotyczące nowego modelu fakturowania, takie jak:

  • wyłączenia z obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych,
  • brak dostępności KSeF oraz sytuacje kryzysowe,
  • przekazywanie e-faktur poza KSeF,
  • kary za niedopełnienie obowiązków ustawowych,
  • wystawianie faktur korygujących i zaliczkowych,
  • brak możliwości wystawiania faktur przez kasy fiskalne od 1 stycznia 2025 r. i nieuznawanie paragonów do 450 zł za faktury uproszczone od 1 stycznia 2024 r.
  • ujawnianie na białej liście podatników VAT informacji o obowiązkach podatnika w zakresie e-fakturowania,
  • obowiązki podatników w zakresie płatności za faktury ustrukturyzowane,
  • skrócony podstawowy termin zwrotu podatku VAT (z 60 do 40 dni).

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn