Szerszy dostęp fiskusa do informacji bankowych

Jakub Warnieło komentuje w Rzeczpospolitej nowe przepisy, które rozszerzyły uprawnienia administracji skarbowej w zakresie dostępu do informacji o kontach bankowych osób fizycznych:

W mojej ocenie przekazanie naczelnikom urzędów skarbowych tak szerokich uprawnień w zakresie dostępu do informacji bankowych osób fizycznych jest nieuzasadnione. W praktyce może się okazać, że osoby fizyczne nie tylko nie będą świadome tego, że są prowadzone wobec nich jakiekolwiek czynności wyjaśniające (informacje te są niejawne), ale również nie będą wiedziały, że naczelnik urzędu skarbowego pozyskał od banku bardzo wrażliwe informacje dotyczące ich rachunków bankowych, wpływów i obciążeń lub zaciągniętych umów kredytowych i pożyczkowych. To powoduje, że tajemnica bankowa może być obecnie tylko iluzją. Nawet gdy naczelnik urzędu skarbowego nie będzie miał jeszcze dostatecznie potwierdzonych informacji o możliwym popełnieniu czynu zabronionego, to i tak będzie mógł pozyskać od banku wiele bardzo istotnych informacji dotyczących posiadanych przez podatnika rachunków bankowych.

Pełna treść artykułu dostępna na stronie Rzeczpospolitej: https://www.rp.pl/podatki/art36778731-skarbowka-ma-o-wiele-wiecej-informacji-o-rachunkach-osob-fizycznych

Facebook
Twitter
LinkedIn