Szkolenie celno-podatkowe

13.05.2024 r. | godz. 09:30 – 14:30

Biuro MDDP, ul. Senatorska 18a, 00-082 Warszawa

Koszt udziału: 1299 zł netto

Szanowni Państwo,

jako agencja celna na pewno na co dzień borykają się Państwo z wieloma wyzwaniami takimi jak np.:

 • brak specjalizacji w zagadnieniach podatku VAT
 • duża skala równolegle prowadzonych odpraw
 • utrudniony kontakt z organami administracji podatkowej (różnego szczebla)
 • oczekiwania ze strony klientów dotyczące kompleksowej i szybkiej obsługi
 • ryzyko solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe z podatnikiem w przypadku odpraw w procedurze opartej na art. 33a ustawy o VAT.

Czy choć jedno z powyższych wyzwań brzmi znajomo? Jeśli tak, to zapraszamy na nasze szkolenie z zakresu cła i podatków.

 1. Znaczenie i miejsce kwestii VAT w pracy agencji celnej podczas importu
 2. Procedura dopuszczenia do obrotu – zarys istotnych kwestii w VAT
 3. Przedstawienie wariantów importu z perspektywy VAT w zależności od statusu importera i nabywcy oraz rodzaju transakcji następujących po imporcie
 4. Warunki zwrotu VAT dla importerów zarejestrowanych i niezarejestrowanych na cele VAT w Polsce
 5. Rozliczenie VAT zgodnie z art. 33a ustawy o VAT – warunki zastosowania
 6. Procedura 42 i 63 – warunki zastosowania z perspektywy VAT
 7. Bieżące zmiany w prawie z zakresu cła i VAT.
 • Członków zarządów spółek.
 • Specjalistów ds. podatków, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych, osób zajmujących się finansami w przedsiębiorstwach, osób odpowiedzialnych za prowadzenie spraw podatkowych spółek.
 • Praktyczne przykłady stosowania przepisów.
 • Możliwość dyskusji i aktywnego zadawania pytań ekspertom.
 • Materiały ze szkolenia dla wszystkich uczestników.
 • Certyfikat uczestnictwa.
 • Koszt udziału w warsztacie wynosi 1299 zł netto od osoby.
 1. W przypadku potwierdzenia szkolenia prześlemy Państwu wszelkie informacje organizacyjne.
 2. Zapłata następuje poprzez przelew na konto bankowe wskazane na fakturze.

Warsztat MDDP jest płatnym szkoleniem dla klientów i partnerów biznesowych MDDP. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji zgłoszeń i odmowy przyjęcia zgłoszenia, szczególnie w przypadku rejestracji osób reprezentujących podmioty prowadzące działalność konkurencyjną.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Marcin Woliński (sprawy organizacyjne)
e-mail:marcin.wolinski@mddp.pl

Agnieszka Kisielewska

Partner | Doradca podatkowy | Szef zespołu celno-akcyzowego
Email: agnieszka.kisielewska@mddp.pl
(+48) 600 097 363

Joanna Ryś – Bednarczyk

Partner | Doradca podatkowy
Email: Joanna.Rys-Bednarczyk@mddp.pl
(+48) (22) 320 48 40