TPR jako narzędzie typowania do kontroli

Przymierzając się do wypełnienia formularza TPR warto pamiętać, jaki jest podstawowy cel tego raportowania. Ministerstwo Finansów wprost wskazuje, że „celem sprawozdawczości TPR jest pozyskanie przez administrację podatkową wybranych informacji dla potrzeb analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w zakresie cen transferowych oraz innych analiz ekonomicznych lub statystycznych”.

Co to oznacza w praktyce?

To, że formularze TPR są jednym z podstawowych narzędzi typowania do kontroli w obszarze cen transferowych. Dlaczego? Bo Ministerstwo ma duży zbiór danych o transakcjach z podmiotami powiązanymi, które to dane może porównywać i łatwo wyłapywać obserwacje odstające.

Jak wskazywała Marta Klepacz we wpisie dotyczącym statystyk TPR za lata 2020-2021 (tu link), w 2020 r. złożono 17 508 formularzy TPR-C, a w 2021 r. aż 19 039. Najczęściej raportowanymi transakcjami były transakcje finansowe, a następnie kolejno transakcje usługowe oraz te związane z dystrybucją i produkcją. Można więc stwierdzić, że istnieje większe prawdopodobieństwo wytypowania wspomnianych rodzajów transakcji z racji ich częstotliwości w próbie.

Dlaczego jakość jest tak ważna?

A co, jeżeli ja też raportuję te typy transakcji? Trzeba poświęcić formularzowi TPR szczególną uwagę. Podstawą do wypełnienia formularza TPR jest rzetelnie przygotowana dokumentacja cen transferowych wraz z analizami cen transferowych. Skoro te dokumenty są podstawą do wypełnienia formularza, to znaczy, że to one będą wnikliwie badane podczas kontroli. W szczególności na uwagę zasługują analizy cen transferowych, których wyniki raportowane są w formularzu TPR.

Analiza cen transferowych pozwala zweryfikować, czy warunki ustalane w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi odpowiadają zasadzie ceny rynkowej (ang. arm’s length principle). Tym samym, stanowi najważniejsze narzędzie obrony rynkowości danej transakcji w przypadku ewentualnej kontroli, a skoro tak, to musimy być pewni, że jest wysokiej jakości.

Pamiętajmy o terminach, ale też innych ważnych kwestiach

To pozostaje ostatnie pytanie: w jakim terminie należy złożyć formularz TPR? Na ten moment to zagadka, a to z uwagi na komunikat wydany 27 października przez Ministerstwo Finansów:

Link: https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/zmiany-w-prawie/prace-nad-wydluzeniem-terminu-do-zlozenia-informacji-o-cenach-transferowych-tpr-p-i-tpr-c271023/

W ostatni piątek Ministerstwo Finansów zaskoczyło wszystkich i poinformowało, że w Ministerstwie trwają aktualnie prace nad wydłużeniem terminu do złożenia formularza TPR za rok 2022 o 3 miesiące (tj. do końca lutego 2024 r., gdy termin pierwotny dla podatnika mija 30 listopada br.). Zgodnie z komunikatem, projekt rozporządzenia w tej sprawie jest obecnie w uzgodnieniach wewnętrznych, ale planowane jest, że już w tym tygodniu zostanie udostępniony do konsultacji zewnętrznych.

Niezależnie od terminu złożenia formularza TPR należy pamiętać, że podatnicy złożą go w inny sposób niż do tej pory. Raportując transakcje za rok 2022:

  • formularz TPR-C oraz TPR-P będzie zawierał w sobie oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych i rynkowym charakterze stosowanych cen,
  • zmieni się również adresat raportowania, którym będzie Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy dla podatnika (nie jak dotychczas Szef KAS).

Na koniec zwracamy uwagę, że ustawa o CIT zawęża grono osób, które mogą podpisać formularz TPR, a do skutecznego złożenia osoba taka powinna posiadać pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1).

Dlatego rekomendujemy Państwu jak najszybsze podjęcie kroków mających na celu uzyskanie wspomnianego pełnomocnictwa.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn