W grudniu 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało interpretację ogólną (DCT2.8203.2. 2021), w której wyjaśnia jak należy poprawnie identyfikować transakcję jednorodną – pojęcie wprowadzone w 2019 r. do ustawy o CIT w rozdziale dotyczącym cen transferowych.

Z pojęciem transakcji jednorodnej podatnicy po raz pierwszy zetknęli się w 2019 r. w zmienionej ustawie o CIT, w rozdziale dotyczącym dokumentacji cen transferowych. Ustawa nie zdefiniowała jednak wprost pojęcia transakcji jednorodnej. Przed 1 stycznia 2019 r. posługiwano się pojęciami „transakcja jednego rodzaju” oraz „inne zdarzenia jednego rodzaju”. Poprzednie pojęcia zostały zastąpione nowym, a to, co jest dla nich wspólne, to określenie jednorodności transakcji jako podobieństwa istotnych cech charakterystycznych dla transakcji, a nie identyczność transakcji.

#WIĘCEJ na ten temat w artykule Magdaleny Dymkowskiej i Marty Olejniczak z Zespołu Cen Transferowych na łamach Rzeczpospolitej.

Facebook
Twitter
LinkedIn