Tymczasowy system reverse charge na gaz, energię i uprawnienia do emisji CO2 od 1 kwietnia 2023

Od 1 kwietnia 2023 r. do 28 lutego 2025 r. obowiązują regulacje, które dotyczą czasowego odwrotnego obciążenia VAT dostaw gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Dyrektywa VAT[1] umożliwia wprowadzenie przez państwa członkowskie UE takiego rozwiązania, a reverse charge stosują m.in. Czechy, Niemcy, Włochy, Portugalia czy Irlandia.

Jako cel regulacji Ministerstwo Finansów podaje zwiększenie konkurencyjności polskiego systemu giełdowego. Co więcej, MF wskazuje, że takiego rozwiązania oczekiwali zainteresowani.

Znaczenie w VAT

W związku z tym nastąpią zmiany w rozliczaniu podatku VAT. Podatnikami będą nabywcy lub usługobiorcy w zakresie dostawy gazu w systemie gazowym, dostawy energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, wówczas gdy będą one dokonywane za pośrednictwem uprawnionego podmiotu lub bezpośrednio na:

  • giełdzie towarowej[2],
  • rynku regulowanym lub zorganizowanej platformie obrotu[3].

Podmioty, które zamierzają przeprowadzać wskazane  transakcje są zobowiązane, przed dokonaniem pierwszej czynności, do złożenia właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego stosownego zawiadomienia.

Jeśli chodzi o sprawozdawczość w postaci JPK, to MF zaznaczyło, że regulacje dostosowującej JPK_VAT są obecnie na etapie konsultacji publicznych.

___

[1] Patrz art. 199a ust. 1 lit. a oraz e tejże dyrektywy.

[2] W rozumieniu przepisów o giełdzie towarowej.

[3] W rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn