W 2024 roku wejdą w życie nowe zielone obowiązki dla importerów i eksporterów

Unia Europejska zamierza podjąć kolejny istotny krok w kierunku ograniczenia wpływu na globalne wylesianie i degradację lasów.

 

Cel oczywiście jest słuszny, niemniej jego konsekwencje odczują importerzy i eksporterzy produktów, takich jak olej palmowy, soja, drewno, kakao, kawa, bydło i kauczuk.

 

Co będą obejmować kluczowe obowiązki dla importerów i eksporterów?

Kluczowe obowiązki dla importerów i eksporterów obejmować będą:

  • sprawdzanie i udowadnianie pochodzenia towarów: konieczne stanie się wdrożenie procedur należytej staranności, by upewnić się, że produkty nie przyczyniają się do wylesiania;
  • monitorowanie łańcuchów dostaw: podmioty będą zobowiązane do ścisłego monitorowania swoich łańcuchów dostaw; oznacza to konieczność posiadania kompletnych informacji o pochodzeniu produktów, w tym o lokalizacji pozyskania surowców.

Podmioty z UE będą np. odpowiedzialne za zapewnienie, że pasza dla zwierząt gospodarskich nie prowadzi do wylesiania. W tym zakresie wymagane jest, aby systemy należytej staranności obejmowały ocenę ryzyka i środki zmniejszające ryzyko dla paszy, z ograniczeniem wymogów geolokalizacji do lokalizacji hodowli bydła. Podmioty mogą być zobowiązane do udostępnienia dowodów na żądanie właściwych organów, aby potwierdzić, że pasza nie powoduje wylesiania.

 

Obowiązki dla importerów i eksporterów – oświadczenie o należytej staranności

Nowa regulacja wprowadza wymóg formalnego przyjęcia odpowiedzialności przez podmioty za zgodność produktów z oświadczeniem o należytej staranności. Przewiduje się, że takie oświadczenie ułatwi egzekwowanie przepisów i zwiększy ich przestrzeganie. Ponadto w ocenie ryzyka będzie można korzystać z certyfikacji i systemów zweryfikowanych przez osoby trzecie, jednak nie zastąpią one odpowiedzialności podmiotu za należytą staranność.

W kontekście nowych przepisów zyskuje również znaczenie konieczność zachowania uczciwych cen dla producentów, w szczególności małych producentów rolnych, co ma przeciwdziałać ubóstwu, będącemu jedną z głównych przyczyn wylesiania.

 

Od kiedy wejdą w życie nowe obowiązki dla importerów i eksporterów?

Nowe obowiązki mają wejść w życie od 30 grudnia 2024 roku. W związku z tym już teraz należy przyglądać się łańcuchom dostaw, aby zweryfikować, czy nie naruszają one regulacji przeciw wylesianiu i aby przygotować się na nowe wyzwania z tym związane.

Warto przy tej okazji zapewnić, że nowe procedury są właściwe zintegrowane z pozostałymi procedurami (celnymi, podatkowymi, zarządzania ryzykiem dostaw) w organizacji, szczególnie u posiadaczy pozwoleń celnych.

Facebook
Twitter
LinkedIn