Współpraca z influencerem może być barterem

Umowy dotyczące szeroko rozumianego marketingu są tymi, w których oprócz zabezpieczenia ryzyk prawnych, należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe sformułowanie zapisów mających znaczenie dla rozliczeń podatkowych oraz na podatkowe skutki opisanych w nich działań.

Przykładowo, wydanie towarów influencerowi w zamian za usługi promocyjne stanowi barter, a zleceniodawca musi udokumentować to zdarzenie fakturą VAT, o czym przypomina wyrok WSA w Rzeszowie z 24 sierpnia 2023[1].

Barter to wymiana towaru lub usługi na inny towar lub usługę. Jest on często stosowany w influencer marketingu. Najczęściej przyjmuje to taką formę, że zleceniodawca przekazuje influencerowi swoje towary w celu umieszczenia ich na zdjęciach, czy filmach w mediach społecznościowych. Należy pamiętać, że barter jest umową odpłatną (występuje wymiana wzajemnych świadczeń między stronami) i rodzi skutki podatkowe.

Po stronie zleceniodawcy barter będzie stanowił odpłatną dostawę towarów, nawet jeśli influencer nie prowadzi działalności gospodarczej. Potwierdził to niedawny wyrok WSA. Podatnik w tej sprawie próbował argumentować, że wydanie influencerowi towaru (obuwia) jest nieodpłatne, co umożliwiałoby powoływanie się przez podatnika na przepisy o próbkach, czy też prezentach o małej wartości i tym samym nieopodatkowanie towarów wydanych na potrzeby promocji.

Jednak WSA słusznie potwierdził, że nawet jeśli influencer nie prowadzi działalności gospodarczej, to przekazanie mu towarów na potrzeby promocji w zamian za usługę reklamową wypełnia znamiona dostawy towaru i wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego po stronie zleceniodawcy.

Natomiast status influencera – prowadzenie lub nieprowadzenie przez niego działalności gospodarczej – wiąże się dla zleceniodawcy z innym rozliczeniem „strony zakupowej” wymiany świadczeń. Jeśli influencer prowadzi działalność gospodarczą, to wystawi fakturę za usługi reklamowe. Gdy świadczenia (przekazane towary i usługi reklamowe) będą równej wartości, to na skutek potrącenia nie będzie konieczności przekazywania środków pieniężnych, a transakcja w momencie potrącenia zostanie rozliczona.

Z kolei w sytuacji, gdy influencer nie prowadzi działalności gospodarczej, to nie wystawi na rzecz zleceniodawcy faktury, przez co nie może być mowy o żadnym podatku VAT naliczonym w związku z nabyciem usług reklamowych.

Oczywiście skutkiem wspólnym w obydwu sytuacjach jest powstanie prawa do odliczenia w odniesieniu do wydatków na nabycie lub wytworzenie towarów przekazanych inifluencerowi.

Choć barter nie jest jedyną możliwością ukształtowania zasad współpracy z influencerem, to jednak przez jasne zasady współpracy jest szeroko rozpowszechniony. Zleceniodawca może posłużyć się innym modelem współpracy, jednak należy zawsze zadać sobie pytanie, czy będzie on równie skuteczny biznesowo oraz jakie wywoła skutki podatkowe, a tym samym, jakie czynności powinny być wykonane w celu spełnienia wszystkich obowiązków sprawozdawczych w tym zakresie.

**********

[1] Wyrok WSA w Rzeszowie z 24 sierpnia 2023 r., sygn. I SA/Rz 237/23.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn