Jeszcze więcej obowiązków sprawozdawczych dla operatorów platform cyfrowych

W lipcu 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła Tax Action Plan, obejmujący plany reform mających na celu poprawę efektywności i uczciwości poboru podatków w dwudziestu siedmiu państwach członkowskich. Założenia planu obejmowały m.in. zmiany wprowadzone rok temu pakietem VAT e-commerce, jak również zmiany w zakresie dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej (zmiany wprowadzono dyrektywą 2021/514, tzw. DAC7), które wkrótce będą przedmiotem implementacji w Polsce.

DAC7 wprowadza nowy obowiązek sprawozdawczy dla operatorów platform cyfrowych, którego celem jest m.in. automatyczna wymiana informacji między państwami członkowskimi oraz weryfikacja czy sprzedaż dokonywana za pośrednictwem platform cyfrowych jest odpowiednio opodatkowana.

Polska, tak jak pozostałe państwa członkowskie, powinna dokonać implementacji zmian do prawa krajowego do końca 2022 r. Ministerstwo Finansów już nad tym pracuje, 24 lipca zakończyły się prekonsultacje dotyczące opublikowanych wstępnych założeń związanych z obowiązkami operatorów platform cyfrowych wynikającymi z DAC7.

Jakich zmian można się spodziewać?

Nowe zasady będą miały zastosowanie do platform cyfrowych, za pośrednictwem których oferowane są usługi takie jak: wynajem nieruchomości, świadczenie usług osobistych, sprzedaż towarów lub wynajem środków transportu.

Głównym nowym obowiązkiem ma być raportowanie przez operatorów platform informacji o sprzedawcach do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Do KAS, poza danymi sprzedawców, przekazywane mają być także informacje o uzyskiwanych przez nich dochodach. Co więcej, operatorzy będą musieli zmierzyć się z koniecznością dodatkowej rejestracji, a także z wdrożeniem dodatkowych procedur dotyczących weryfikacji sprzedawców.

Co istotne, konsultowane przez MF założenia dotyczące DAC7 przewidują podatkowe sankcje związane z niedopełnieniem obowiązków. Zgodnie z założeniami zaprezentowanymi przez MF operator, który nie wykona obowiązku sprawozdawczego będzie podlegał karze pieniężnej lub wykreśleniu z rejestru jako podatnik VAT.

Obowiązki wynikające z dyrektywy DAC7 będą kolejnymi, po wprowadzonym rok temu pakiecie VAT e-commerce, zmianami, które dotyczą platform internetowych i korzystających z nich sprzedawców. Przygotowywanie się operatorów platform do wypełniania nowych obowiązków oraz zainteresowanie sprzedawców zmianami, które pośrednio ich dotyczą, są doskonałą okazją do rewizji poprawności realizacji obowiązków ciążących na takich podmiotach w związku z pakietem VAT e-commerce.

W przypadku wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami. MDDP oferuje szeroki zakres usług wsparcia związanych z regulacjami wynikającymi z pakietu VAT e-commerce.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn