Wyczekiwane przez podatników zmiany i informacje wchodzą w życie

Przed końcem roku i rozpoczęciem intensywnego okresu prac nad dokumentowaniem i raportowaniem transakcji z podmiotami powiązanymi i podmiotami rajowymi mamy kilka dobrych wiadomości dla podatników. 

W piątek 21 października na stronie Ministerstwa Finansów została opublikowana trzecia wersja Informatora TPR-C, która stanowi uzupełnienie i rozszerzenie drugiego wydania z października 2021 roku.

Informator TPR-C to publikacja przygotowywana w formie praktycznych pytań i odpowiedzi odnoszących się do poszczególnych sekcji formularza informacji o cenach transferowych.

Co się zmieniło?

W wydaniu trzecim Informatora rozszerzono odpowiedzi na pytania zawarte w poprzednich wersjach dokumentów oraz dodano nowe zagadnienia, w tym m.in:

  • raportowania transakcji bezpośrednich z podmiotami z siedzibą w tzw. rajach podatkowych – Informacja TPR może nie zawierać informacji o metodzie ustalania cen transferowych, metodzie ich weryfikacji, analizie cen transferowych oraz dodatkowych informacji lub wyjaśnień.
  • dopuszczenia możliwości podpisania formularza TPR „zagranicznym” kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • informacji jakie powinien wskazać mikro- lub mały przedsiębiorca zwolniony z obowiązku dołączenia analizy porównawczej lub analizy zgodności. W polu Metoda weryfikacji ceny w sekcji E formularza podatnik powinien wykazać kod MW00-„nie dotyczy”,
  • raportowania transakcji restrukturyzacji, w której można zidentyfikować jednocześnie stronę przychodową i kosztową. Takie transakcje należy zaraportować jako dwie odrębne transakcje,
  • okresu, za jaki spółka komandytowa będąca podatnikiem CIT od 1 maja 2021 r powinna złożyć Informację TPR oraz podmiotu właściwego do złożenia tej informacji. Podatnicy bardzo długo czekali na te wyjaśnienia, a w przypadku, gdy spółka powinna złożyć formularz za okres styczeń-kwiecień 2021 to wyjaśnienia ukazały się już po terminie wypełnienia obowiązków tj. po 30 września 2022!

Pełen tekst Informatora znajduje się pod linkiem > https://www.podatki.gov.pl/media/8625/informator-tpr-2021.pdf

Co teraz? Termin złożenia TPR

Zmiany stosuje się do formularzy składanych za 2021 r.

Termin na złożenie TPR za 2021 r. uległ przedłużeniu:

  • do dnia 30 września 2022 r. – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.,
  • 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 lipca 2022 r. do 
    31 grudnia 2022 r.

Dla podatników, dla których rok podatkowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym termin ten upływa z końcem roku, zatem podatnicy mają czas do 31 grudnia 2022 na złożenie formularza TP-R.

Polski Ład 3.0

W piątek 21 października 2022 r. została podpisana przez Prezydenta RP, uchwalona wcześniej przez Sejm, ustawa z 7 października o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, określana potocznie mianem Polskiego Ładu 3.0. Pomimo że nowe przepisy podatkowe, co do zasady, zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 r., to przepisy dotyczące pośrednich transakcji rajowych zostały ostatecznie uchylone z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 roku.

Wspomniana nowelizacja, w kontekście cen transferowych dla transakcji realizowanych w 2021 roku, uchyla przepisy dotyczące pośrednich transakcji rajowych oraz wprowadza podwyższenie progów dokumentacyjnych dla transakcji zawieranych bezpośrednio z tzw. rajami podatkowymi. Progi będą wynosiły odpowiednio 2,5 mln zł dla transakcji finansowych oraz 500 tys. zł dla pozostałych transakcji.

 

Jest to dobra wiadomość dla podatników, którzy długo czekali na ustalenie „status quo” ich obowiązków, zwłaszcza z zakresu dokumentowania transakcji z podmiotami niepowiązanymi z rajów podatkowych w 2021r.

O szczegółach planowanych zmian pisaliśmy już w sierpniu na naszym blogu > link.

Zapraszamy do śledzenia aktualności na naszym blogu i na profilu na Linkedin.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn