Zbliża się termin na złożenie CBC-P

Termin na złożenie powiadomienia CBC (CBC-P) za 2023 r. do Szefa KAS mija już wkrótce –  31 marca 2024 r. (dla wszystkich podmiotów, których rok obrotowy jest zgodny z kalendarzowym). Obowiązkiem tym objęte są podmioty i należące do grup kapitałowych, które są objęte obowiązkiem raportowania CBC-R.

Kto?

Obowiązek  dotyczy podmiotów (niebędących jednostką raportującą) wchodzących w skład grup kapitałowych, które muszą składać CBC-R. Obowiązek powstaje, gdy skonsolidowane przychody grupy kapitałowej w poprzednim roku obrotowym przekroczyły:

  • 3,25 mld PLN (w przypadku skonsolidowanych sprawozdań w PLN) lub
  • 750 mln EUR bądź równowartość tej kwoty.

 

Jaki zakres?

W  CBC-P podmiot z grupy kapitałowej jest zobowiązany wskazać jednostkę raportującą oraz państwo, w którym zostanie przekazana informacja o grupie podmiotów CBC-R.

 

Do kiedy?

terminie 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego grupy kapitałowej.

W przypadku grup kapitałowych, których rok obrotowy trwał od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., termin na złożenie powiadomienia CBC-P upłynie 31 marca 2024 r.

 

Jak?

Zarówno CBC-P, jak i  CBC-R, muszą być złożone drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu e-Deklaracje. Wzór powiadomienia CBC-P jest publikowany na stronie Ministerstwa Finansów >> link.

***

Za niedopełnienie obowiązku złożenia CBC-P lub złożenie CBC-P niepełnego lub niezgodnego z posiadanymi danymi grozi kara administracyjna w wysokości do 1 mln PLN.

Facebook
Twitter
LinkedIn