Zmiany w obowiązkowym KSeF – nowe informacje po spotkaniu z udziałem MF

O tym, że wdrożenie KSeF jest wymagającym przedsięwzięciem wie już większość podatników, a sytuacji nie ułatwia brak wiedzy co do ostatecznego kształtu przepisów i samego systemu. Dlatego też takie spotkania jak dzisiejsze zorganizowane przez MDDP we współpracy z Brytyjsko-Polską Izbą Handlową są bardzo cenne, tym bardziej, że uzyskaliśmy bardzo istotne informacje w kontekście zakresu zastosowania KSeF i czasu jego wdrożenia. Jednocześnie, obecność dyrektora Pawła Selery i przekazane przez niego informacje pokazują, że Ministerstwo Finansów poważnie traktuje proces konsultacji oraz uwzględnia uwagi przekazywane przez podatników.

Przechodząc do konkretów, trzy informacje z dzisiejszego spotkania są szczególnie istotne, tj. po pierwsze Ministerstwo Finansów poważnie rozważa przesunięcie terminu wejścia w życie obowiązkowego KSeF na 1 lipca 2024 r. Jest to uzasadnione tym, że proces legislacyjny realnie może zakończyć się na przełomie czerwca i lipca 2023 r. i pozostanie przy dacie styczniowej zostawiałoby podatnikom jedynie pół roku na wdrożenie zmian, które są istotne, a wręcz fundamentalne dla codziennego funkcjonowania przedsiębiorstw.

Kolejna kwestia to planowane przez Ministerstwo całkowite wyłączenie z systemu KSeF faktur dla konsumentów, tj. w relacjach B2C. Tym samym KSeF pozostałby systemem obowiązkowym wyłącznie w relacjach B2B, przy czym rozważana jest opcja wprowadzenia do KSeF faktur B2C w formule fakultatywnej.

Trzecia kwestia, to planowana data opublikowania zmienionej wersji projektu ustawy wprowadzającej obowiązkowy KSeF – według Przedstawiciela MF powinno to nastąpić jeszcze w lutym, ewentualnie w marcu, a wraz z przepisami powinna się również ukazać zmodyfikowana wersja schemy faktury ustrukturyzowanej.

Poza ww. trzema zagadnieniami otrzymaliśmy również szereg informacji dotyczących niemniej istotnych kwestii. I tak, Ministerstwo pozostaje przy swoim stanowisku odnośnie objęcia KSeF podmiotów mających w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności oraz zachowaniu jako daty wystawienia daty przesłania faktury do KSeF. Przy czym jest rozważane ustalenie kursu dla faktur w walutach obcych w oparciu o datę podawaną przez podatnika na fakturze (data z pola P_1).

Ministerstwo dostrzegło również problem w postaci wystąpienia awarii po stronie podatników i planowane jest wprowadzenie rozwiązania umożliwiającego dosłanie faktury w przypadku usterki systemów podatnika lub braku możliwości połączenia.

Przedstawiciel MF odniósł się również do postulatów etapowego wprowadzanie KSeF, wskazując że takie rozwiązanie wprowadzałoby pewien chaos, gdyż podatnicy musieliby weryfikować czy dany kontrahent jeszcze nie podlega KSeF, a dodatkowo musieliby utrzymywać obydwa kanały wystawiania i otrzymywania faktur, tj. przez KSeF oraz poza KSeF.

Ponadto, zmianie mają ulec także regulacje w zakresie sankcji, gdzie planowane jest odejście od minimalnych kwot kar oraz wyraźne wprowadzenie mechanizmu miarkowania sankcji, w zależności od indywidualnej sytuacji podatnika.

Końcowo warto jeszcze wspomnieć, że planowane jest odroczenie objęcia KSeF faktur wystawianych na urządzeniach fiskalnych oraz wprowadzenie pewnego okresu przejściowego, w którym paragony do 450 zł będą posiadały walor faktury uproszczonej.

Opisane rozwiązania i zmiany nie są oczywiście na ten moment definitywne i pewne, gdyż ostateczny kształt projektu poznamy na przełomie lutego i marca, a finalną treść ustawy w okolicach czerwca/lipca. Jednakże informacje te są cennym drogowskazem, wskazującym w jakim kierunku zmierzają prace nad KSeF w MF, a jak widać są to bardzo istotne elementy w procesie wdrożenia KSeF w firmie.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn