Zmiany związane z pakietem SLIM VAT 3 i odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego

W czerwcu br. prace legislacyjne nad ustawą o VAT nie ucichły. Do niektórych zmian podatnicy musieli dostosować się już od 1 lipca 2023 r.

  • 5 czerwca br. w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. pakiet SLIM VAT 3. Większość zmian weszła w życie 1 lipca 2023 r. Najważniejsze z nich to m.in.:

> doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla korekt faktur w walutach obcych,
>> zmniejszenie formalności w obrocie międzynarodowym, poprzez uniezależnienie rozliczenia VAT naliczonego od posiadania faktury dokumentującej transakcje WNT,
>>> zmiany w zakresie korekt z tytułu WDT.

Dodatkowo 6 czerwca br. weszły w życie zmiany dotyczące sankcji VAT.

  • W Dzienniku Ustaw opublikowano także rozporządzenie w sprawie odwołania w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego[1]. Stan ten, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, odwołano 1 lipca br. Ma to wpływ m.in. na obowiązki wynikające z ordynacji podatkowej w związku z zapłatą należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu[2].

Od 1 lipca br. skróceniu z 14 do 7 dni uległ termin na zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o zapłacie na rachunek spoza tzw. białej listy. Niezłożenie takiego zawiadomienia skutkuje brakiem możliwości zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Rodzi także odpowiedzialność solidarną za zaległości podatkowe dostawcy towarów lub usługodawcy w VAT.

Znaczenie w VAT

Zmiany zawarte w tzw. pakiecie SLIM VAT 3 mają uprościć rozliczenia i doprecyzować zasady wynikających z praktyki organów podatkowych oraz samych podatników. Przygotowując rozliczenia w zakresie VAT, od 1 lipca br. podatnicy ze szczególną uwagą powinni przyglądać się transakcjom pod kątem zaraportowania ich zgodnie z nowymi przepisami.

Dodatkowo, w celu uniknięcie negatywnych konsekwencji podatkowych, przedsiębiorcy powinni weryfikować procedury wewnętrzne w zakresie procesowania płatności w związku z powrotem 7- dniowego terminu na składanie zawiadomienia ZAW-NR.

*****

[1] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

[2] W wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96b ust.1 ustawy o VAT. 

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn