Zniesienie stanu epidemii a wpływ na ceny transferowe

W ostatnich dniach minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił na konferencji prasowej, że od 16 maja 2022 r. stan epidemii zastąpi stan zagrożenia epidemicznego. W tym przedmiocie 6 maja został opublikowany projekt rozporządzenia, uchylający rozporządzenie z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Polski stanu epidemii.

Warto jednak przy tej okazji przypomnieć, że szeregiem aktów prawnych od marca 2020 roku do prawa podatkowego były wprowadzane różne ulgi / uproszczenia związane z sytuacją epidemiologiczną. Część z tych ulg i uproszczeń obowiązuje do określonego czasu, tj. w momencie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego na terytorium Polski.

Zaimplementowane w trakcie pandemii COVID-19 zmiany dotyczyły również regulacji z zakresu cen transferowych.

Wprowadzone na podstawie Ustawy[1] uproszczenia dla podatników przewidują:

  • zwolnienie z obowiązku posiadania oświadczenia podmiotu powiązanego przy dokonywaniu korekty cen transferowych na podstawie art. 11e Ustawy o CIT,
  • wyłączenie warunku nieponiesienia straty przez podmiot powiązany w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych w przypadku, gdy przychody podatnika w danym roku podatkowym spadną o 50%,
  • uproszczenie związane z zawężeniem kręgu osób upoważnionych do podpisania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych (tj. zgodnie z reprezentacją).

Co istotne, wskazane powyżej ułatwienia obowiązują zarówno w trakcie trwania stanu epidemii, jak i stanu zagrożenia epidemicznego. W związku z tym, w praktyce od 16 maja b.r. podatnicy nadal będą mogli korzystać z uproszczeń pod warunkiem obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego na terytorium Polski.

Niemniej jednak, rekomendujemy śledzenie dalszych regulacji związanych z sytuacją epidemiologiczną oraz ich wpływem na obowiązki podatników z zakresu cen transferowych.

[1] Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn