Zwolnienie z VAT przy najmie mieszkaniowym – nowy trend?

Opodatkowanie VAT najmu mieszkań czy też apartamentów jest jednym z bardziej złożonych zagadnień. Zastosowanie stawki 8%, zwolnienia czy też 23% VAT zależy od wielu czynników – przykładowo rodzaju najemcy, długości trwania stosunku najmu, oferowania usług dodatkowych, celu zakupu usług po stronie nabywcy. Z punktu widzenia najemcy najbardziej korzystne wydaje się zwolnienie z VAT, którego zastosowanie jest jednak dosyć wąskie.

Mianowicie zwolnieniu z VAT podlegają jedynie usługi wynajmowania nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek wyłącznie na cele mieszkaniowe. Do niedawna wątpliwości pojawiały się przy interpretacji pojęcia „wyłącznie na cele mieszkaniowe” gdzie rozważano czy np. podmioty prowadzące działalność gospodarczą czy też spółki prawa handlowego mogą w ogóle wynajmować lokale na cele mieszkaniowe (skoro same nie mają takich potrzeb) czy też zawsze jeżeli są stroną umowy wynajmują na potrzeby działalności gospodarczej.  Tutaj jednak Minister Finansów zakończyło w praktyce te spory wydając w 2021 r. interpretację ogólną w tym zakresie – określając co należy rozumieć przez cele mieszkaniowe.

Czy Minister Finansów będzie musiał też zainterweniować w związku z rozbieżnościami co do pojęcia „nieruchomości o charakterze mieszkalnym”? Wydaje się to całkiem prawdopodobne gdyż obecnie funkcjonują w praktyce dwie interpretacje. Pierwsza mocno już ugruntowana opiera się na kryteriach prawa budowlanego zgodnie z którą lokalem mieszkalnym jest tylko lokal tak zakwalifikowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego co wyłącza ze zwolnienia usługi wynajmu różnych lokali znajdujących się w condohotelach, budynkach wybudowanych na tzw. działkach usługowych itp. Druga z interpretacji jest bardziej liberalna i  przewiduje, że o charakterze nieruchomości decydują kryteria, które nieruchomość ta realnie spełnia – na co wskazuje termin „charakter mieszkalny”. Zatem lokal, który jest formalnie lokalem użytkowym ale posiada  wszystko co jest niezbędne do codziennego życia (kuchnia, łazienka, WC, miejsca do odpoczynku) może być wynajmowany z zastosowaniem zwolnienia z VAT gdyż pełni on te same funkcje jak standardowy lokal mieszkalny. Taką interpretację możemy znaleźć w jednym z wyroków WSA (nieprawomocnym) o sygn. I SA/Po 457/23.

Czas pokaże zatem, która z interpretacji ostatecznie zostanie uznana za obowiązującą.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn