Zwrot podatku minimalnego od budynków

Podatnicy z rokiem podatkowym odpowiadającym kalendarzowemu mogą już ubiegać się o zwrot podatku minimalnego od budynków za 2022 r. Wnioski można bowiem składać po złożeniu zeznania rocznego (CIT lub PIT). Wciąż istnieje także możliwość wnioskowania o zwrot podatku za lata 2018-2020. W 2021 r. podatek ten był zawieszony.

Podatek minimalny dotyczy właścicieli budynków z powierzchniami przeznaczonymi na najem (lub w ramach podobnych umów). Podstawę opodatkowania stanowi wartość początkowa brutto środka trwałego w postaci budynku, ustalana dla celów podatkowych. Każdy podatnik może jednokrotnie skorzystać z kwoty wolnej w kwocie 10 mln zł, co sprawia, że „mniejsze” inwestycje nie podlegają temu podatkowi. Stawka wynosi 0,035% miesięcznie. Podatek może być na bieżąco odliczany od zaliczek na podatek dochodowy. Jest zatem efektywnie płacony, gdy podatnik osiąga stratę podatkową lub relatywnie niski dochód.

Natomiast, nawet jeżeli podatek został efektywnie zapłacony, to regulacja przewiduje specjalną procedurę zwrotową, mającą na celu pełną neutralizację podatku. Ta możliwość jest efektem uzgodnień polskiego rządu z Komisją Europejską z 2019 r. Warunkiem uzyskania zwrotu jest złożenie wniosku oraz brak nieprawidłowości w rozliczeniach podatku minimalnego, jak również podatku dochodowego. W praktyce urzędy skarbowe prowadzą postępowanie wyjaśniające, w ramach którego weryfikują różne aspekty dotyczące tych rozliczeń.

Do końca 2022 r. zwroty były dokonywane na podstawie wydawanych decyzji, w których opisywano również ustalenia o braku nieprawidłowości w rozliczeniach. Aktualnie organy nie muszą wydawać decyzji. Celem tej zmiany było zapewne zaoszczędzenie czasu urzędników na przygotowanie decyzji. Ponadto nie jest wydawany akt administracyjny, który po uprawomocnieniu byłby trudny do wzruszenia. Pozostawia to organom otwarte pole do ponownej weryfikacji rozliczeń w przyszłości. W praktyce postępowania wyjaśniające są dalej prowadzone, w tym poprzez wezwania formalne do przedłożenia danych. Zwroty podatku nie są traktowane jako nadpłaty, więc nie przysługują podatnikom odsetki.

W związku z procedurą weryfikacyjną ważne jest, aby przed złożeniem wniosku o zwrot podatnicy potwierdzili zgodność swoich rozliczeń. Jeżeli rozliczenia są wolne od nieprawidłowości, to zwroty są dokonywane najczęściej w czasie 3-6 miesięcy od złożenia wniosku o zwrot.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn