Podatek od przychodów z budynków (tzw. podatek minimalny od budynków) funkcjonuje od 2018 r. Stanowi on realne obciążenie dla podatników posiadających budynki na wynajem (np. handlowe, biurowe, magazynowe) i osiągających straty podatkowe lub niskie dochody. W okresie 03.2020-05.2022 był on zawieszony w związku z pandemią. Od 2019 r. istnieje możliwość zawnioskowania do organu podatkowego o zwrot efektywnie zapłaconego podatku. Organ podatkowy przyznaje zwrot, jeśli nie stwierdzi nieprawidłowości w kalkulacji tego podatku, ale zwłaszcza w zakresie rozliczenia CIT za dany rok podatkowy. W praktyce najczęstszym przedmiotem postępowań wyjaśniających są kwestie związane z ustaleniem wartości początkowej budynku, kosztów finansowania dłużnego, przejściem z wyniku bilansowego na wynik podatkowy oraz dokumentacji cen transferowych. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji. Zespół Rafała Krana w ramach Zespołu Nieruchomości MDDP specjalizuje się w odzyskiwaniu podatku minimalnego i przeprowadził już kilkadziesiąt postępowań w tym zakresie o łącznej wartości zwrotów dla klientów blisko 30 mln zł.

„Kluczowa w uzyskaniu zwrotu podatku minimalnego jest weryfikacja kalkulacji podatku minimalnego i wyniku podatkowego przed przygotowaniem wniosku. Pozwala to ocenić skalę ewentualnych ryzyk. Niekiedy przed złożeniem wniosku niezbędna jest korekta CIT-8, aby na etapie postępowania zwrotowego wykluczyć uwagi organu. Dzięki takiej weryfikacji w samym wniosku można uwzględnić więcej czynników i dysponować szerszą wiedzą i materiałem na potrzeby wezwań w trakcie postępowania – mówi Rafał Kran.

„Do tej pory składaliśmy wnioski za okres od stycznia 2018 do lutego 2020 r. i mamy 100% skuteczności w uzyskaniu zwrotów” – dodaje Rafał Kran.

Od czerwca 2022 podatek został odwieszony. Wnioski za nowe okresy będzie można składać od kwietnia 2023 r. Niemniej są jeszcze podatnicy, którzy nie złożyli wniosków za wcześniejsze okresy. Zebranie materiału źródłowego, jego weryfikacja i przygotowanie wniosku trwa najczęściej do 2 tygodni. Samo postępowanie trwa na ogół od 2 do 6 miesięcy. To zależy m.in. od urzędu i urzędnika prowadzącego sprawę, zakresu wezwań i szczegółowych dokumentów dodatkowych, które musi dostarczyć podatnik.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz