B2B po nowemu – wpływ Polskiego Ładu na przedsiębiorców

Parlament zakończył prace nad nowelizacją ustaw podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r.

Zmiany w stosunku do pierwotnej wersji projektu dotyczą m.in. częściowego “złagodzenia” podwyżki składki zdrowotnej dla osób samozatrudnionych (B2B). Jednak pomimo zmian stracą przede wszystkim osoby rozliczające się 19-procentowym podatkiem liniowym.

Do tego trzeba również dodać skokowy wzrost składek na ubezpieczenia społeczne od 2022 r. (wzrost o blisko 10%). W związku z tym warto przeanalizować i rozważyć inne dostępne formy opodatkowania przedsiębiorców, w tym zryczałtowany podatek dochodowy.

Poniżej prezentujemy informacje o kluczowych zmianach dla przedsiębiorców B2B.

Rozliczenie dochodów 19-proc. podatkiem liniowym / skalą podatkową

  • Całkowite zniesienie możliwości odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne.
  • Po zmianie składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie liczona od uzyskanego dochodu (pomniejszonego o zapłacone składki na ubezpieczania społeczne, jeżeli nie zostały odliczone jako koszt podatkowy) i wyniesie:

Forma opodatkowania

Stawka podatku

Wysokość składki zdrowotnej

Podatek liniowy

19%

4,9% dochodu


Skala podatkowa


17%/32%


9% dochodu

Tak ustalona składka NFZ nie będzie mogła być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2022 r. minimalna składka NFZ wyniosłaby 271 zł.

  • W efekcie zmiany nastąpi realne zwiększenie obciążeń podatkowo-składkowych dla przedsiębiorców rozliczających się 19% PIT liniowym do poziomu nawet 24% dochodów (lub do 28% – w przypadku przedsiębiorców objętych 4% daniną solidarnościową), a dla rozliczających się według skali podatkowej – do 41% dochodów (a nawet do 45% z uwzględnieniem daniny solidarnościowej).
  • Na ostatnim etapie prac nad nowelizacją w Sejmie przyjęto, że tzw. ulgą dla klasy średniej objęte zostaną również przychody osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się według skali podatkowej. Skorzystają z niej wyłącznie przedsiębiorcy, których roczny przychód pomniejszony o koszty prowadzenia tej działalności (z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne) wyniesie pomiędzy 68.412 zł a 133.692 zł.

Rozliczenie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

  • Całkowite zniesienie możliwości odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne.
  • W przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych 9% składka na ubezpieczenie zdrowotne byłaby płacona w ramach trzech progów przychodowych, a jej wysokość byłaby powiązana z wysokością przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (według prognoz ma ono wynieść w 2022 roku ok. 5900 zł):

Próg kwotowy (przychód)

Wysokość składki zdrowotnej

Do 60 000 zł

9% składka liczona od 60% miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia

(składka miesięczna wyniosłaby ok. 380 zł).

Pomiędzy 60 001 zł a 300 000 zł


9% składka liczona od 100% miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia

(składka miesięczna wyniosłaby ok. 530 zł).

300 001 zł i powyżej


9% składka liczona od równowartości 180% miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia (składka miesięczna wyniosłaby ok. 950 zł).

 

Przykład – porównanie skutków Polskiego Ładu dla różnych form opodatkowania dochodów (przychodów) z działalności gospodarczej 

Roczny przychód (zł)

Wybrana forma rozliczenia

Roczne wynagrodzenie netto w 2022 r. (zł)

Zmiana w stosunku do obecnego poziomu (zł)

180 000

(15 000 / mies.)

Skala podatkowa

120 800

-5 000

19% PIT liniowy

126 000

-8 700

Ryczałt*

134 500

-6 900

240 000

(20 000 / mies.)

Skala podatkowa

156 200

-10 400

19% PIT liniowy

171 700

-11 600

Ryczałt*

185 500

-6 900

 * – Założyliśmy 15-proc. stawkę ryczałtu.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn