Benefit test pod lupą organów podatkowych i Krajowej Administracji Skarbowej

Usługi niematerialne są jednym z najczęściej sprawdzanych obszarów podczas kontroli podatkowych. Weryfikacja obejmuje zarówno usługi wewnątrzgrupowe, jak i te nabywane od podmiotów niepowiązanych.

Istotna jest analiza transakcji realizowanych przez podatnika pod kątem ich zasadności ekonomicznej i racjonalności biznesowej oraz zabezpieczenie ryzyka w tym obszarze poprzez przygotowanie dokumentu podsumowującego w formie tzw. benefit testu.

  • Czym jest i co powinien zawierać benefit test?
  • W jaki sposób odpowiednio udokumentować i uzasadnić, że nabywane usługi przynosiły podatnikowi rzeczywiste korzyści?
  • Jakie mogą być konsekwencje dla podatnika w przypadku, gdy organ podważy zasadność realizowanych usług niematerialnych?

Na te i wiele innych pytań związanych z odpowiednim udokumentowaniem i rozliczeniem kosztów usług niematerialnych odpowiadają eksperci MDDP.

***

#WIĘCEJ w artykule autorstwa Łukasza Kupienia, Konrada MedolińskiegoMarty Klepacz w Dzienniku Gazecie Prawnej >
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/9470032,benefit-test-pod-lupa-organow-podatkowych-i-kas.html.