Bezpłatne poręczenia między podmiotami powiązanymi. Czy i w jaki sposób należy je wyceniać?

Częstą praktyką wśród podmiotów powiązanych jest udzielanie poręczeń oraz gwarancji w celu zabezpieczenia pożyczek.

Czy w sytuacji, gdy pożyczkobiorcą jest spółka z grupy, która otrzymuje poręczenia innych podmiotów z grupy dla celów pozyskania zewnętrznego finansowania, należy ustalić wynagrodzenie za to poręczenie?

Na to pytanie odpowiada Agnieszka Krzyżaniak, partner w MDDP:

Przepisy podatkowe wymagają, aby wszystkie świadczenia pomiędzy podmiotami powiązanymi były rozliczane na takich samych zasadach, jak odbywa się to pomiędzy podmiotami niezależnymi na rynku. W praktyce biznesowej gwarancje oferowane na rynku pomiędzy podmiotami niezależnymi są odpłatne. Nie oznacza to, że każde poręczenie wewnątrzgrupowe musi wiązać się z odpłatnością. Świadczenia wewnątrzgrupowe dotyczące poręczeń, które potencjalnie mogą nie być odpłatne, mogą dotyczyć poręczeń udzielanych przez spółki matki. Warto natomiast podkreślić, że brak odpłatności może występować pod określonymi warunkami i musi być właściwie uzasadniony.

Nie każde poręczenie wzajemne powinno być nieodpłatne. Jeżeli np. świadczenia gwarancyjne nie są w pełni ekwiwalentne, to mogą zostać zakwalifikowane jako świadczenia wymagające częściowej odpłatności.

***

#WIĘCEJ w Dzienniku Gazecie Prawnej >
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/9354363,bezplatne-poreczenia-miedzy-podmiotami-powiazanymi-czy-i-w-jaki-sposo.html.