Brak danych porównawczych a weryfikacja rynkowości transakcji

Analizy cen transferowych są jednym z obowiązkowych i najważniejszych elementów ich dokumentacji. Jednak nie zawsze możliwe jest zidentyfikowanie odpowiednich danych porównawczych na potrzeby uzasadnienia rynkowego charakteru transakcji.

Poprzez analizy przeprowadzana jest weryfikacja rynkowości cen transferowych stosowanych w transakcjach kontrolowanych. Analizy cen transferowych, co do zasady, opierają się na danych porównawczych pochodzących ze źródeł wewnętrznych lub zewnętrznych. Kiedy brakuje danych porównawczych konieczne jest posiłkowanie się innymi metodami weryfikacji.

W tym kontekście eksperci MDDP – Jakub PatalasSylwia Syczewska – zauważają:

W przypadku przeprowadzania analizy cen transferowych, gdy brak jest odpowiednich danych porównawczych, kluczowe będzie wykazanie należytej staranności i udokumentowanie procesu poszukiwania takich danych. Organy podatkowe mogą powiem próbować kwestionować zasadność przeprowadzenia analizy cen transferowych w formie analizy zgodności.

Warto w związku z tym uzasadnić powody odrzucenia możliwości przeprowadzenia analizy również w oparciu o mniej porównywalne dane i brak możliwości zastosowania korekt mających na celu uzyskanie porównywalności danych. Właściwie sporządzona analiza zgodności ograniczy ryzyko zakwestionowania w przypadku kontroli oraz zapewni skuteczne narzędzie obrony, w przypadku gdy organ postanowi przygotować własną analizę np. w oparciu o dane pozyskane w sposób niemożliwy dla podatnika (tzw. secret comparables).

*******

#WIĘCEJ w dzienniku Rzeczpospolita >

https://www.rp.pl/podatki/art38946891-brak-danych-porownawczych-a-weryfikacja-rynkowosci-transakcji.