Centralizacja prac z obszaru cen transferowych dla grup międzynarodowych – czy (i dlaczego) warto.

Czy z perspektywy całej grupy korzystne jest samodzielne wypełnianie obowiązków TP przez każdy z podmiotów? A może lepszym podejściem jest wywiązanie się grupy z obowiązków TP w sposób zcentralizowany, bez nadmiernego przeciążania każdej ze spółek?

Centralizacja prac TP – jednolite, ale zindywidualizowane podejście

W wielu międzynarodowych korporacjach prace z zakresu cen transferowych często przeprowadzane są na poziomie centralnym przez spółkę matkę lub dedykowany podmiot dla każdego podmiotu w grupie kapitałowej.

Centralizacja prac TP w wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych może przynieść wiele korzyści Przede wszystkim, centralne wypełnienie obowiązków TP zapewnia spójność z polityką cen transferowych, stosowaną w grupie. Oznacza to, że wszystkie transakcje wewnątrzgrupowe, przedstawiane w dokumentacji TP (zarówno lokalnej i grupowej) są zgodne z ustalonymi wewnętrznie zasadami cen transferowych. Jedną z głównych zalet jest również jednolita interpretacja i wdrażanie wytycznych grupowych. Istotnie zmniejsza to ryzyko rozbieżności pomiędzy grupowymi założeniami TP a założeniami realizowanymi faktycznie lokalnie przez poszczególne podmioty w grupie.

Spójne mechanizmy obronne

Centralne wypełnienie obowiązków TP umożliwia skuteczny nadzór nad stosowanymi zasadami dot. cen transferowych i lepszą skuteczność w zakresie obrony cen transferowych. Całościowe spojrzenie na obszar cen transferowych w grupie to dodatkowa korzyść pozwalająca na znalezienie spójnych sposobów rozliczeń i ich obrony poprzez centralnie tworzone analizy cen transferowych. To także krótszy czas konieczny do identyfikacji i eliminacji potencjalnych zagrożeń związanych z niewłaściwym ustalaniem cen transferowych w grupie. Minimalizuje to ryzyko niezgodności i ewentualnych sankcji. Nasi Klienci potwierdzają, że centralne wypełnienie obowiązków TP to szansa na lepsze zarządzanie ryzykiem podatkowym w zakresie obrony cen transferowych.

Podejście globalne i lokalne czyli 2 w 1

Podatnicy często wskazują, że korzyści z centralnego wypełnienia obowiązków TP obejmują również efektywność operacyjną. Wynika to z faktu, że podczas przygotowania dokumentacji TP tworzymy jedną jakościową dokumentację dla każdej transakcji. Bazujemy na przepisach międzynarodowych, które następnie uzupełniamy o lokalne przepisy TP, zamiast tworzyć oddzielne dokumentacje dla każdego podmiotu i mnożyć liczbę przygotowanych dokumentów na rożne sposoby i według różnych podejść. Centralne podejście pozwala na jakościowe, jednolite i spójne dokumentowanie oraz raportowanie transakcji. To z kolei przekłada się na redukcję kosztów grupy i efektywność procesów, związanych z wypełnianie obowiązków sprawozdawczych z obszaru cen transferowych.

Zdajemy sobie sprawę, że pomysł o centralnym wypełnieniu obowiązków TP może rodzić wiele obaw.

  • Czy lokalne przepisy dotyczące cen transferowych zostaną uwzględnione?
  • Czy lokalne podejście organów podatkowych i podejście do weryfikacji obowiązków TP zostanie wzięte pod uwagę?

Każdy rynek ma swoje unikalne regulacje podatkowe i specyfikę, które muszą być brane pod uwagę, aby obowiązki sprawozdawcze z zakresu cen transferowych zostały wypełnione poprawnie i prawidłowo i aby uniknąć lokalnych sankcji.

Z naszej perspektywy te obawy w sposób łatwy mogą zostać zaadresowane w takcie prac centralizacyjnych. Dzięki szerokiej sieci partnerów z renomowanych zagranicznych podmiotów z branży doradczej i prawniczej, mamy dostęp do wiedzy o lokalnych wymogach oraz jesteśmy w stanie szybko i skutecznie reagować na zmiany w przepisach i przełożyć je w ramach prowadzonych prac dla międzynarodowych grup kapitałowych. Nasza globalna współpraca pozwala uwzględniać w naszej pracy specyficzne warunki rynkowe i regulacyjne obowiązujące w innych państwach.

Współpracując z naszymi międzynarodowymi partnerami na projektach globalnych z zakresu wypełniania obowiązków TP, jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu, że przygotowana przez nas dokumentacja wraz z analizami porównawczymi oraz raportowanie z zakresu cen transferowych będą zgodne z lokalnymi przepisami TP. Dzięki temu nasi klienci mogą być pewni, że ich dokumentacja spełnia lokalne wymagania i jest zgodna z przepisami obowiązującymi w państwie, w którym prowadzą działalność. Jednocześnie pozwala ona z perspektywy centralnej zachować spójność prezentowanych informacji i danych grupowych.

Nasze podejście łączy globalną perspektywę z lokalnym know-how, co pozwala nam wspierać Klientów w wypełnianiu obowiązków TP zgodnie z międzynarodowymi standardami, wymogami lokalnymi oraz przy zapewnieniu spójności i bezpieczeństwa z perspektywy właściciela. Dzięki temu możemy skutecznie wesprzeć naszych Klientów w wypełnianiu obowiązków TP dla całych grup podmiotów powiązanych, prowadzących działalność zarówno w Polsce, jak i zagranicą, niezależnie od jurysdykcji podatkowych.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak możemy wesprzeć Twoją grupę globalnie, jak i lokalnie w obszarze cen transferowych, skontaktuj się z nami już dziś!

Na potrzeby centralnego wypełniania obowiązków TP dla całej grupy warto mieć wsparcie doradcy o odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu i globalnym spojrzeniu na ceny transferowe.

Facebook
Twitter
LinkedIn