Cost segregation a taksonomia ESG

Regulacje unijne dotyczące ESG nadal ewoluują, jednakże nie można traktować ich już jedynie jako wizji przyszłości. Wiele z tych regulacji jest już w mocy, nakładając obowiązki ujawniania informacji na przedsiębiorstwa. Dotyczy to również taksonomii, czyli systemu określającego kryteria zrównoważonej działalności, które umożliwiają ocenę czy działalność danego podmiotu jest „zielona” z perspektywy unijnej.

Cost segregation jako zaawansowany sposób rozliczania inwestycji

Wyniki oceny taksonomicznej są przedmiotem raportowania ESG, co stanowi  istotny punkt odniesienia w kontekście różnych instrumentów rynkowych, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania finansowania bankowego.  W perspektywie czasu, różne preferencje podatkowe mogą być uzależnione od tych wyników.

Ostatecznie, istniejące regulacje ESG nie tylko nadążają za obecnymi trendami, ale również kształtują przyszłość, zmuszając podmioty gospodarcze do podejmowania działań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju określonymi przez Unię Europejską.

Obowiązek ujawnień taksonomicznych dotyczy trzech wskaźników (KPI):

  • CapEx – nakłady inwestycyjne
  • OpEx – wydatki operacyjne
  • Obrót

Rola cost segregation w zielonej transformacji biznesu

Cost segregation to zaawansowany sposób rozliczania inwestycji na szczegółowe środki trwałe, dla celów podatkowych, jak i bilansowych. Innymi słowy, dzięki cost segregation posiadany majątek można przedstawić w detalach, jako zbiór indywidualnych składników majątkowych.

Podstawowym punktem odniesienia przy segregacji kosztów mogą być klasyfikacje statystyczne, takie jak polska Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT), czy też definicja środka trwałego lub budowli dla celów podatku od nieruchomości. Warto jednak zaznaczyć, że ta metoda umożliwia również uwzględnienie innych równoległych czy uzupełniających kryteriów, np. funkcjonalnych. Szczególnie istotne jest to w przypadku firm, które prowadzą różnorodne działalności o zróżnicowanym charakterze, zwłaszcza w kontekście taksonomii.

Cost segregation może być więc instrumentem umożliwiającym precyzyjne przedstawienie wyników taksonomii, zwłaszcza w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych (CapEx). Kluczowym źródłem informacji do obliczeń taksonomicznych są dane finansowe oraz księgi rachunkowe przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem ewidencji środków trwałych, która zasadniczo gromadzi wyniki związane z cost segregation.

Efektywne rozliczenie nowej inwestycji lub podjęcie działań w celu aktualizacji dotychczasowej struktury majątku w księgach może znacząco wpłynąć na dokładność ujawnień taksonomicznych. Niezależnie od samych wyników i kalkulacji dokonywanych przez przedsiębiorstwo, istotnym elementem podlegającym ocenie (np. przez audytora ESG) jest zastosowana metodologia obliczeń i jakość danych źródłowych.

W tym kontekście profesjonalne struktury majątku i precyzyjne określenie wartości poszczególnych składników (oparte na cost segregation) mogą stanowić istotny element wpływający na rzetelność ujawnień taksonomicznych.

Doradztwo MDDP w obszarze ESG

MDDP, jako pionier w dziedzinie profesjonalnych rozliczeń inwestycji na polskim rynku, zdobywa doświadczenie na przestrzeni ostatnich 10 lat.

W odpowiedzi na nowe wyzwania związane z obszarem ESG, rozszerzamy zakres naszych usług doradczych, obejmując także obszar taksonomii ESG, w tym cost segregation skoncentrowane na efekcie taksonomicznym, oraz raportowanie ESG.

W celu skutecznego wsparcia klientów w obszarze zielonej transformacji, utworzyliśmy dedykowany zespół Green Taxation, który oferuje kompleksowe doradztwo podatkowe i biznesowe.

Ściśle współpracujemy z renomowaną kancelarią prawną Osborne Clark oraz wysoko wykwalifikowanymi doradcami technicznymi. Umożliwia nam to ścisłe dopasowanie naszych usług do złożonych potrzeb klientów.

Zachęcamy do nawiązania kontaktu, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach i skorzystać z naszego doświadczenia w obszarze profesjonalnych rozliczeń inwestycji oraz doradztwa związanego z zieloną transformacją.

***

#WIĘCEJ o o cost segregation: link

#WIĘCEJ o Osborne Clarke: link

Facebook
Twitter
LinkedIn