DAC7 – polskie przepisy nakładające nowe obowiązki na platformy cyfrowe w końcu przyjęte

6 czerwca 2024 r. Senat, nie wnosząc żadnych poprawek, przyjął tekst nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw i przekazał ją do podpisu Prezydenta. Wspomniana nowelizacja implementuje do polskiego porządku prawnego regulacje unijnej dyrektywy DAC7[1].

Czym jest DAC7?

Dyrektywa DAC7 ma na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania w sektorze gospodarki cyfrowej poprzez wprowadzenie obowiązku raportowania danych o użytkownikach i ich przychodach przez platformy cyfrowe oraz umożliwienie wymiany tych danych przez państwa członkowskie UE.

Zgodnie z przyjętymi przepisami operatorzy platform cyfrowych są zobowiązani do zbierania i raportowania informacji o osobach, które z wykorzystaniem tych platform dokonują określonych rodzajów transakcji, tj.:

  • sprzedaży towarów,
  • osobistego świadczenia usług,
  • udostępniają środki transportu,
  • udostępniają nieruchomości i ich części.

Przekazaniu do fiskusa podlegać będą dane o sprzedających, którzy w rocznym okresie sprawozdawczym wykonali nie mniej niż 30 czynności dotyczących sprzedaży lub ich wynagrodzenie z tego tytułu przekroczyło równowartość 2000 EUR.

Jakie nowe obowiązki dotkną platformy cyfrowe?

Kluczowym obowiązkiem operatorów platform będzie zgromadzenie danych o swoich użytkownikach i przekazanie ich do fiskusa.

Zakres wymaganych nowymi regulacjami danych obejmuje przede wszystkim wartość wynagrodzenia uzyskanego przez danego sprzedawcę za usługi lub towary oferowane przez daną platformę rozdzielona na okresy kwartalne oraz liczba transakcji, których dotyczy to wynagrodzenie.

Dodatkowo dla platform działających w zakresie wynajmu nieruchomości przewidziany został szczególny, rozszerzony zakres informacji niezbędnych do uzyskania. Otóż takie podmioty będą musiały pobrać od swoich użytkowników również dane o adresach nieruchomości, numerach ksiąg wieczystych czy okresie wynajmu.

Operatorzy platform, obok obowiązków uzyskania danych, zostali również zobowiązani do dyscyplinowania sprzedawców w zakresie dostarczenia im wymaganych informacji. Jeżeli sprzedawca nie przekaże wymaganych danych, operator platformy będzie miał obowiązek wstrzymania wypłaty wynagrodzenia, a jeśli będzie to niemożliwe, zablokowania możliwości sprzedaży z wykorzystaniem platformy, dopóki nie otrzyma od sprzedawcy żądanych informacji.

Powyższe wymusza nie tylko zmiany w procesach funkcjonowania samych platform, ale również konieczność edukacji sprzedawców w zakresie nowych regulacji.

To jednak nie wszystko, bowiem operatorzy będą również zobowiązani do dochowania należytej staranności oraz wprowadzenia procedur związanych ze zbieraniem i weryfikowaniem informacji oraz przetwarzaniem danych osobowych.

Niedopełnienie nowych obowiązków wynikających z implementacji DAC7 może skutkować dla operatów platform dotkliwymi konsekwencjami – maksymalna wysokość kary wynosi do 1 mln zł.

Kogo dotyczą nowe obowiązki?

Kluczowe elementy dyrektywy DAC7 oraz jej polskiej implementacji dotyczą przede wszystkim podmiotów działających w formule marketplace, platform najmu krótkoterminowego oraz aplikacji do przewozów osób.

Niemniej wszelkie podmioty operujące oprogramowaniem (aplikacją, witryną internetową itp.), które łączą ze sobą dwie strony transakcji powinny już teraz przenalizować czy w świetle wspomnianych przepisów nie mają nowych obowiązków.

DAC7 nie wprowadza nowych obowiązków dla samych sprzedawców (choć jeśli nie przekażą wymaganych danych na żądanie operatora, to konieczne będzie podjęcie w stosunku do nich pewnych działań dyscyplinujących). Nowelizacja nie wprowadza także ani nowych podatków ani nie sprawia, że okazjonalna, prywatna sprzedaż będzie opodatkowana.

Jeśli sprzedawca do tej pory rozliczał się z fiskusem prawidłowo, to nie powinien się obawiać nowych regulacji. Również osoby, które dokonują okazjonalnej sprzedaży swoich prywatnych rzeczy, nietrafionych prezentów lub „wietrzą szafę” nie mają powodów do niepokoju.

Niemniej użytkownicy, którzy prowadzili regularną sprzedaż zarobkową i nie odprowadzali z tego tytułu podatków, mogą zostać zidentyfikowani przez organy podatkowe zdecydowanie łatwiej niż dotychczas.

Jakie są istotne terminy związane z nowymi regulacjami?

Nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca 2024 r.

Co istotne, operatorzy platform cyfrowych będą musieli zaraportować także dane o sprzedawcach i ich transakcjach dotyczące okresu sprzed wejścia w życie polskich przepisów tzn. dane za lata 2023 i 2024. Powyższe jest wynikiem opóźnienia Polski w implementacji regulacji, która miała obowiązywać od końca 2022 r.

Ze względu na to opóźnienie, operatorzy platform będą mieli czas do 31 grudnia 2024 roku na przeprowadzenie procedur należytej staranności dotyczących ww. okresów sprawozdawczych. Natomiast same sprawozdania za lata 2023 i 2024 r. powinny zostać dostarczone do organów do 31 stycznia 2025 r.

_________________________

[1] Dyrektywa Rady (UE) 2021/514 z dnia 22 marca 2021 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn