Dodatkowa opłata za brak biletu parkingowego a podatek VAT

Wyrok WSA z 10 listopada 2023 r., sygn. akt III SA/Wa 1610/23.

Czego dotyczyła sprawa?

Spółka zajmuje się odpłatnym zarządzaniem terenami parkingów, które należą do spółdzielni, centrów handlowych oraz innych obiektów usługowych. Ponadto zarządza parkingiem w imieniu właściciela i posiada prawo do poboru opłat.

Kierowca wjeżdżając na parking akceptuje postanowienia regulaminu parkingu, a w przypadku jego złamania spółka jest uprawniona do naliczenia kary.

Zważywszy na to spółka złożyła zapytanie, czy kara w postaci opłaty dodatkowej za brak biletu będzie podlegać opodatkowaniu VAT.

Postanowienie sądu

Sąd, powołując się na wyrok TSUE[1], zauważył, że parkowanie z biletem lub bez niego, a co za tym idzie – do uiszczenia niskiej lub wysokiej opłaty – należy do pewnego repertuaru zachowań, który mogą wybrać kierowcy.

Naliczanie opłaty dodatkowej za nieprzestrzeganie regulaminu, który polega na parkowaniu sprzecznym z zasadami, stanowi wynagrodzenie za świadczenie usług, a kara umowna jest ściśle związana ze skorzystaniem z miejsca parkingowego. Gdyby kierowca pobrał bilet, również korzystałby z usług spółki, ale po zaniżonej cenie.

Znaczenie w VAT

W świetle tego wyroku opłaty naliczone za nieprzestrzeganie regulaminu, jednak ściśle związane z wykonywaniem danej usługi, podlegają podatkowi VAT.

Analogiczna sytuacja może mieć miejsce np. w przypadku korzystania z usług transportu publicznego bez ważnych biletów czy korzystania z autostrady. Zastosowanie stawki podwyższonej zależy ściśle od wybranego zachowania konsumenta, który korzysta z danej usługi – w tym przypadku – parkowania bez ważnego biletu.

***

[1] Wyrok TSUE w sprawie C-90/20.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn