Od 2021 r. obowiązuje ryczałtowy podatek dochodowy od osób prawnych – tzw. estoński CIT. Pozwala on na odroczenie płatności CIT i to według niższej stawki. W 2021 r. zaledwie kilkaset firm zdecydowało się na  zastosowanie ryczałtu od spółek. Sytuacja jednak zmieniła się, począwszy od 2022 r., kiedy zmieniono warunki korzystania z estońskiego CIT oraz zasady opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

Na pytania dotyczące stosowania estońskiego CIT odpowiada Łukasz Kosonowski, partner, doradca podatkowy, radca prawny, szef zespołu doradztwa transakcyjnego w MDDP.

  1. Jak opodatkowane jest wykorzystywanie samochodów należących do podatnika CIT estońskiego przez jego wspólników? Jak kalkulować podatek z tytułu „ukrytych zysków” w takiej sytuacji, co jest podstawą opodatkowania?
  2. Jak należy rozliczyć podatek z tytułu „ukrytych zysków” w przypadku samochodu leasingowanego?
  3. Czy pożyczka udzielona spółce przez wspólnika w każdym przypadku stanowi tzw. ukryty zysk?
  4. Czy półka powstała z przekształcenia jest „spółką rozpoczynającą działalność” i może stosować złagodzony warunek dotyczący limitu zatrudnienia?
  5. Czy w sytuacji, w której przychody z tytułu transakcji z podmiotami powiązanymi stanowią większość przychodów podatnika, możliwe jest stosowanie CIT estońskiego?
  6. Czy w przypadku spółki, która powstała w wyniku przekształcenia z jednoosobowej działalności gospodarczej i wybrała opodatkowanie ryczałtem, wystąpi obowiązek rozliczenia dochodu z przekształcenia?
  7. Czy kary umowne płacone przez spółkę rozliczająca się CIT estońskim podlegają opodatkowaniu jako tzw. wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą?

***

#WIĘCEJ w Dzienniku Gazecie Prawnej:

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8878924,ekspert-odpowiada-na-pytania-dotyczace-szczegolow-stosowania-w-praktyc.html.