Uchwała rady gminy zmieniająca stawki podatku od nieruchomości powinna zostać opublikowana najpóźniej 17 grudnia danego roku, aby mogła obowiązywać od 1 stycznia kolejnego roku  z uwagi na konieczność zachowania 14-dniowego vacatio legis.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje możliwość kształtowania przez rady gmin elementów konstrukcyjnych PON, tj. stawek podatkowych i zwolnień podatkowych. Upoważnienia są jednak ograniczone kryteriami przedmiotowymi. Praktyka orzecznicza regionalnych izb obrachunkowych, jak również sądów administracyjnych jest w tym zakresie restrykcyjna. Nie dopuszcza się rozwiązań, które nawet pomimo przedmiotowego charakteru mogą nosić znamiona kryteriów podmiotowych.

Szczególnie wrażliwą grupą są nieruchomości należące do przedsiębiorców, gdyż preferencje w tym zakresie mogą dodatkowo oznaczać udzielenie pomocy de minimis.

W tym kontekście Rafał Kran, doradca podatkowy, starszy menedżer w MDDP, zauważa:

Powyższa praktyka ogranicza zatem istotnie swobodę gmin w kształtowaniu podatku od nieruchomości. Niektórym może wydawać się to kontrowersyjne lub zbyt daleko idące, ale zmiana podejścia wymagałaby zmian legislacyjnych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Z drugiej strony różnicowanie stawek podatkowych i wprowadzanie zwolnień jest realnym instrumentem w rękach rad gmin, wymaga jednak przeprowadzenia analiz skutków regulacji i przygotowania legislacyjnego przepisów na wysokim poziomie.

___

#WIĘCEJ w Piśmie Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”:

https://www.mddp.pl/wp-content/uploads/2023/06/Jak-gmina-moze-ksztaltowac-podatek-od-nieruchomosci_Final.pdf.