Jak rozliczyć w CIT wydatki na park, chodnik czy plac zabaw obok inwestycji?

W związku z realizowanymi inwestycjami, inwestorzy często ponoszą wydatki na infrastrukturę towarzyszącą, która nie stanowi ich własności, np. remont chodnika czy przebudowa dróg publicznych. Niektóre wydatki mogą być wręcz niezbędne do funkcjonowania nowej inwestycji lub wpisują się w działania o charakterze społecznie użytecznym (CSR). Może to dotyczyć wydatków na place zabaw, rozbudowę sąsiedniego przedszkola czy urządzenie terenów zielonych np. miejskiego parku.

Jak zakwalifikować te wydatki w kalkulacji podatku dochodowego?

W wyroku NSA z 1 lutego 2023 r. (sygn. akt II FSK 1636/20) wskazano, że wydatki poniesione przez podatnika (dewelopera) na utworzenie parku na gruncie należącym do miasta, stanowić będą koszty pośrednio związane z przychodami podatnika. Inwestycja dotyczyła budynku mieszkalnego z lokalami na sprzedaż. Zatem nie było wątpliwości, że wydatek stanowi koszt uzyskania przychodów, ale sporny był sposób jego rozliczenia. Spółka stała na stanowisku, że poniesione koszty będą bezpośrednio związane z przychodami ze sprzedaży lokali w inwestycji mieszkaniowej.

Podobne stanowisko przyjmuje orzecznictwo i organy podatkowe w przypadku inwestycji, która prowadzi do wytworzenia środków trwałych.

Wydatki związane z wykonaniem zieleni, w tym na działkach obcych, stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodów, a nie wydatek, który wpływa na ustalenie wartości początkowych środków trwałych.

Regulacja o podatkach dochodowych nie zawiera szczegółowych przepisów w zakresie kwalifikowalności takich wydatków, w tym dotyczących działań wpisujących się w CSR. Dlatego istotne jest śledzenie stanowisk sądowych i organów podatkowych. Dla końcowej oceny znaczenie mogą mieć różne okoliczności dotyczące poniesienia takich wydatków, np. powiązanie funkcjonalne z inwestycją czy zapisy umowy/porozumienia z miastem.

Jeżeli macie Państwo pytania lub wątpliwości w powyższym zakresie, to zapraszamy do kontaktu. W ramach praktyki cost segregation (rozliczania inwestycji) kompleksowo zajmujemy się wszystkimi wydatkami związanymi z inwestycjami i projektami infrastrukturalnymi.  

 

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn