Obowiązek zachowania należytej staranności w przypadku zastosowania preferencyjnego opodatkowania podatku u źródła ciąży na płatnikach od 2019 r. Jednak – mimo upływu blisko pięciu lat od wejścia w życie nowych regulacji – pozostają one nadal niejasne dla przedsiębiorców i są źródłem licznych kontrowersji. Brak obiektywnych wytycznych odnośnie do weryfikacji przesłanek stosowania preferencyjnego opodatkowania, stwarza istotne wyzwania, a wszystko wskazuje na to, że podatnicy będą musieli jeszcze poczekać na precyzyjne instrukcje w tej kwestii.

Od pięciu lat Ministerstwo Finansów nie sfinalizowało objaśnień przepisów dotyczących poboru podatku u źródła. Najnowsza wersja projektu objaśnień, która jest obecnie na etapie konsultacji, wywołała kolejne kontrowersje wśród przedsiębiorców i doradców podatkowych. Środowisko eksperckie liczy, że obecny kształt objaśnień ulegnie zmianie. Aktualna praktyka polskich organów podatkowych nie pozostawia jednak miejsca na zbyt duży optymizm. 

Jednym z kluczowych elementów regulacji, które dotyczą podatku u źródła, a jednocześnie jednym z głównych punktów spornych między podatnikami a organami podatkowymi, jest przesłanka prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej. Jak się bowiem okazuje, w praktyce przekonanie organów podatkowych o istnieniu takiej działalności gospodarczej jest wyjątkowo trudne.

#WIĘCEJ w artykule Anny Bergman na stronie Dziennik Gazeta Prawna >
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/59260,13-listopada-2023/76879,Podatki-i-Ksiegowosc/886657,Jak-skutecznie-zweryfikowac-rzeczywiste-prowadzenie-dzialalnosci-gospodarczej-przez-kontrahenta.html.

***

Zapraszamy także na stronę rozwiązań MDDP dla biznesu: „Podatek u źródła (WHT)” >
https://www.mddp.pl/podatek-u-zrodla-wht/.