Jakie są kluczowe elementy obliczania wyników taksonomii ESG?

Taksonomia ESG to kluczowy element raportowania ESG, który skupia się na konkretnych wymogach (kryteriach technicznych), które musza być spełnione, aby działalność danego podmiotu mogła być uznana za zrównoważoną środowiskowo. Ujawnienia taksonomiczne opierają się na trzech kluczowych wskaźnikach (KPI’s), tj. CapEx, OpEx i obrót. Wyniki dla każdego z tych wskaźników muszą być prezentowane oddzielnie, pokazując procentowy udział działalności, która spełnia kryteria techniczne, w całejdziałalności podlegającej taksonomii.

Taksonomia ESG – klucz do zrównoważonego rozwoju

Obliczenia związane z Taksonomią ESG mogą wykazywać różny poziom trudności , który zależy od wielu czynników. Do tych czynników należą:

  • liczba rodzajów działalności prowadzonych przez podmiot, w tym taksonomiczne (taxonomy eligible) i spełniające kryteria techniczne (taxonomy aligned);
  • struktura grupy kapitałowej i formy podmiotu raportującego wyniki taksonomiczne;
  • struktura ksiąg rachunkowych prowadzonych przez podmiot raportujący/spółki celowe.

Taksonomia jest tą częścią obowiązków ESG, która łączy aspekty techniczne z finansowymi. Kluczowym źródłem danych są księgi rachunkowe. Struktura kont analitycznych w księgach rachunkowych i polityka rachunkowości w zakresie księgowań mogą mieć istotne znaczenie dla kalkulacji wyników. Ewentualne błędy i uproszczenia w tym zakresie będą rzutować na jakość ujawnień (zwłaszcza dla obrotu i OpExu) i finalnie mogą być kwestionowane.

W odniesieniu do CapEx duże znaczenie może mieć budżet inwestycji i specyfikacje techniczne, a więc docelowa struktura aktywów trwałych. Te z kolei mogą być prezentowane jako środki trwałe, dla których kluczowy jest sposób ustalenia wartości początkowych (procedura cost segregation) czy też jako inwestycje długoterminowe.

Zrozumienie znaczenia KPI w Taksonomii ESG

Rozumienie charakterystyki danej branży, jak i konkretnych podmiotów jest kluczowe na początkowym etapie wprowadzania Taksonomii ESG w organizacji. Może to determinować przyjęcie odpowiedniego planu kont i polityki rachunkowości. Na etapie kalkulacji taksonomii warto pamiętać, że znaczenie poszczególnych KPI może być zróżnicowane, np. wysokie znaczenie CapEx i obrotu, a marginalne dla OpEx. Różnice mogą występować również w zależności od etapu działalności gospodarczej, co jest szczególnie istotne w branży nieruchomości.

Obliczenia związane z taksonomią wymagają dużej wiedzy o organizacji i jej sposobie działania, wysokiej jakości danych księgowych i inwestycyjnych oraz odpowiedniego przygotowania z dziedziny kryteriów technicznych. Ocena, czy kryteria techniczne są spełnione, może wymagać uzgodnień z osobami z różnych departamentów.

Profesjonalne wsparcie w obszarze ESG

Obowiązki ujawnień taksonomicznych już częściowo obowiązują, szczególnie dla największych podmiotów, chociaż praktyka w tym zakresie jest jeszcze w fazie kształtowana. Brak jednoznacznych odpowiedzi na wiele pytań stwarza dodatkowe wyzwania. W MDDP oferujemy pełne wsparcie klientom w zakresie ESG, w tym taksonomii, obejmujące kalkulacje, doradztwo dotyczące spełnienia kryteriów technicznych oraz szkolenia.

Działamy razem z renomowaną kancelarią prawną Osborne Clark, firmą księgową MDDP Outsourcing oraz z doradcami technicznymi. Traktujemy doradztwo z zakresu taksonomii jako istotny filar naszych usług dla biznesu.

Nasz zespół MDDP Green Taxation skupia się na innowacyjnych rozwiązaniach i promowaniu najlepszych praktyk w obszarach, w których nie są jeszcze powszechne.

Zachęcam do nawiązania kontaktu, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach i skorzystać z naszego doświadczenia w obszarze profesjonalnych rozliczeń inwestycji oraz doradztwa związanego z zieloną transformacją.

***

#WIĘCEJ o o cost segregation: link

#WIĘCEJ o Osborne Clarke: link

#WIĘCEJ o MDDP Outsourcing: link

Facebook
Twitter
LinkedIn