Jesteś komplementariuszem w spółce komandytowej? – sprawdź zmiany w zakresie powiązań TP

Z dniem 1 stycznia 2022 r. weszły w życie zmiany dotyczące doprecyzowania definicji podmiotów powiązanych – obejmują one również komplementariuszy spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.


Polski Ład wprowadził wiele korzystnych dla podatników zmian w cenach transferowych. Nowe, doprecyzowujące zapisy Ustawy o CIT mają ułatwić podatnikom odpowiednią identyfikację powiązań, a w konsekwencji określenie obowiązków w zakresie dokumentacji cen transferowych oraz sprawozdawczości. Co się zmienia z perspektywy komplementariusza?


Wielkość udziałów nie ma znaczenia


Zgodnie z aktualnym brzmieniem Ustawy o CIT, w definicji podmiotów powiązanych wprost wskazano, że spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne oraz ich komplementariusz są podmiotami powiązanymi z perspektywy przepisów TP. Powiązanie to występuje bez względu na wielkość udziałów posiadanych przez komplementariusza.


Co to oznacza w praktyce?


Wprowadzona zmiana dla podatników oznacza, iż sam fakt bycia komplementariuszem w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej generuje istnienie powiązań. Samo wystąpienie powiązania pomiędzy podmiotami nie jest natomiast równoznaczne z powstaniem obowiązku w zakresie cen transferowych. Należy jednak pamiętać, że jeżeli pomiędzy komplementariuszem a spółką komandytową lub komandytowo-akcyjną realizowane są transakcje kontrolowane o charakterze jednorodnym, których wartość przekracza ustawowe progi dokumentacyjne, to podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu TP.
W związku z doprecyzowanymi przepisami w strukturach obejmujących spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne warto zweryfikować istnienie powiązań pod kątem nowej definicji. Wielu podatników nie jest świadomych występowania powiązań, przez co nie zdaje sobie sprawy, że są objęci obowiązkiem dokumentacyjnym. Czerwona lampka powinna się zapalić w szczególności w przypadku podmiotów będących komplementariuszami, którzy do 2022 roku nie identyfikowali powiązań ze względu na brak przekroczenia 25% progu wielkości udziałów komplementariusza.


Zidentyfikowane powiązania to dla podatnika sygnał informujący o konieczności zweryfikowania rynkowości transakcji z podmiotami powiązanymi. Podkreślenia wymaga, że rozliczenia realizowane pomiędzy komplementariuszem a spółką komandytową lub komandytowo-akcyjną należy szczegółowo przeanalizować pod kątem wystąpienia obowiązków TP. Katalog transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym TP jest szeroki, a w związku z tym odpowiednie zidentyfikowanie powiązań jest kluczowym etapem analizy determinującym prawidłowe określenie obowiązków TP ciążących na podatniku.


Warto więc kompleksowo przeanalizować powiązania istniejące w ramach struktur, w których Państwo funkcjonują.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn