JPK CIT – kolejny obowiązek dla podatników / cz. 1

Prace nad wprowadzeniem jednolitego pliku kontrolnego w zakresie danych rachunkowych i rozliczeń CIT (JPK CIT) nabrały tempa.

 

Będzie to kolejny etap cyfryzacji w rozliczeniach podatkowych. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia i proponowane schemy. Aktualnie toczy się druga tura konsultacji publicznych. Wprowadzenie JPK CIT będzie oznaczać nowe obowiązki dla podatników, związane z tym koszty modyfikacji w systemach księgowych, jak również  konieczność zmiany wielu dotychczasowych praktyk i metodyki pracy księgowych. Fiskus zyska z kolei automatyczny dostęp do ogromnego zakresu danych rachunkowo-podatkowych przedsiębiorców.

 

Najnowszy projekt zakłada ewidencjonowanie w ramach dwóch schem:

  • JPK_KR_PD – struktura logiczna zawierająca dane z ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatku dochodowego – należy odróżnić ją od obecnie obowiązującej schemy JPK_KR, której nie trzeba obligatoryjnie wysyłać do urzędów i w praktyce jest rzadko wykorzystywana;
  • JPK_ST –struktura logiczna zawierająca informacje dotyczące środków trwałych.

 

Których podatników CIT obejmie obowiązek raportowania?

  • za 2025 r. (lub inny rok podatkowy rozpoczynający się po 31.12.2024 r.) – podatnicy CIT o przychodach przekraczających równowartość 50 mln euro oraz podatkowe grupy kapitałowe,
  • za 2026 r. (lub inny rok podatkowy rozpoczynający się po 31.12.2025 r.) – podatnicy obowiązani do przesyłania JPK_VAT, a więc w praktyce większość przedsiębiorców korporacyjnych;
  • za 2027 r. (lub inny rok podatkowy rozpoczynający się po 31.12.2026 r.) – pozostali podatnicy.

 

Implementacja schem do programów księgowych i przeszkolenie księgowych może wymagać miesięcy. Dlatego takie założenia czasowe są kontrowersyjne, mając na uwadze, że schemy nie są jeszcze opublikowane w finalnych wersjach. Na ten moment Ministerstwo Finansów nie daje sygnałów o przesunięciu terminów JPK CIT. Niemniej zważywszy na to, że w ostatnim czasie przesunięto terminy wprowadzenia obowiązkowego KSeF, można przypuszczać, że również będzie konieczność przyjęcia innych terminów dla JPK CIT. Ilość danych przesyłanych w ramach JPK CIT będzie ogromna, co wymaga solidnie przygotowanych systemów w Ministerstwie, w tym serwerów. Aktualnie zakłada się, że przesyłanie ustrukturyzowanych danych do urzędu skarbowego będzie odbywało się raz w roku, w terminie złożenia zeznania CIT-8.

 

W porównaniu do aktualnie prowadzonych ksiąg rachunkowych, JPK CIT będzie wymagał dodatkowych danych do zaewidencjonowania:

  1. NIP kontrahenta podatnika (o ile został nadany);
  2. numer identyfikujący fakturę w KSeF (po wejściu w życie);
  3. urzędowe znaczniki identyfikujące poszczególne zapisy księgowe (w oderwaniu od przyjętego planu kont głównych i analitycznych);
  4. dane potwierdzające nabycie, wytworzenie lub wykreślenie z ewidencji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
  5. wysokości różnicy pomiędzy wynikiem bilansowym i podatkowym (w podziale na kilka kategorii określonych w rozporządzeniu; jest to obszar, który do tej pory był na ogół rozliczany poza systemem księgowym jako obszar podatkowy) .

 

Zmiany w tym zakresie będą wymagały od podatników przebudowy systemów informatyczno-księgowych oraz dostosowania metodologii księgowania m.in. do nowych znaczników wskazanych w projekcie rozporządzenia. Służymy wsparciem w tych procesach. Współpracujemy z MDDP Outsourcing, łączymy kompetencje księgowe z doradztwem podatkowym. Wykorzystujemy również nasze szerokie doświadczenie ze wspierania naszych klientów przy implementacji JPK_VAT.

Będziemy informować o nowych wiadomościach związanych z wprowadzeniem JPK CIT, jak również w kolejnych wpisach przedstawimy więcej szczegółów związanych z tym obowiązkiem.

 

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn