Kiedy korekta cen transferowych jest możliwa?

W przepisach brak jest definicji korekty cen transferowych (korekta TP). Jednak na podstawie Objaśnień MF można stwierdzić, że celem korekty TP jest dostosowanie (skorygowanie, poprawienie) ceny transferowej do wysokości zgodnej z zasadą ceny rynkowej w danym okresie.

Korekty TP można dokonać, jeśli na dzień zawarcia transakcji z podmiotem powiązanym ustalono rynkowe warunki transakcji,w tym przede wszystkim cenę, która z różnych powodów stała się nierynkowa w okresie późniejszym.

Korekta TP może być dokonywana in plus lub in minus, czyli odpowiednio:

  • zwiększać wynik finansowy poprzez wzrost przychodów lub obniżenie kosztów, bądź
  • zmniejszać wynik finansowy poprzez obniżenie przychodów lub wzrost kosztów.

Jak często dokonywać korekty?

Niestety, przepisy ustawy o CIT nie precyzują, w jakim terminie i za jaki okres należy jej dokonać. Wskazują jedynie, że powinna być dokonywana z częstotliwością, z jaką w porównywalnych warunkach dokonywałyby jej podmioty niepowiązane, uwzględniając faktyczny przebieg i okoliczności zawarcia i realizacji transakcji kontrolowanej oraz zachowanie stron tej transakcji.

Dlatego też, warto mieć na uwadze, że każdy przypadek należy analizować odrębnie, aby zdecydować czy korekty dokonywać w ujęciu miesięcznym, kwartalnym, czy może rocznym.

Kiedy korektę TP można ująć w przychodach / kosztach?

Nowelizacja przepisów spowodowała, że od 1 stycznia 2022 roku, aby bezpiecznie ująć korektę TP w przychodach/kosztach podatkowych należy spełnić łącznie:

  • cztery przesłanki w przypadku korekty in minus (do 31 grudnia 2021 roku należało spełnić 5 warunków), oraz
  • dwie przesłanki w przypadku korekty in plus.

Warunki, które muszą być spełnione zarówno w przypadku korekty in plus oraz in minus:

  • Warunek 1: Ustalenie warunków w trakcie roku podatkowego zgodnie z zasadą arm’s length.
  • Warunek 2: Zmiana istotnych okoliczności w trakcie roku podatkowego.

Warunki, które muszą być spełnione wyłącznie w przypadku korekty in minus:

  • Warunek 3: Oświadczenie podmiotu powiązanego lub dowód księgowy potwierdzające dokonanie przez ten podmiot korekty cen transferowych w tej samej wysokości co podatnik.
  • Warunek 4: Podstawa prawna do wymiany informacji.

Korekty TP budzą wątpliwości

Korekty cen transferowych, mimo interpretacji i prezentowanych przez MF objaśnień, nadal budzą wiele wątpliwości wśród podatników, a praktyka pokazuje, że nie zawsze zidentyfikowanie czy dany warunek został spełniony jest oczywiste.

Niedopełnienie choćby jednej z przesłanek określonych w art. 11e ustawy o CIT powoduje, że korekta może nie zostać uznana jako przychód / koszt podatkowy. Należy pamiętać, że nie wystarczy przeanalizować zagadnienia korekty wyłącznie z perspektywy cen transferowych. Temat ten nieodłącznie wiąże się z VAT (i koniecznością decyzji jakim dokumentem rozliczyć korektę), i cłami (przede wszystkim w przypadku realizacji korekt w odniesieniu do transakcji towarowych poza UE).

Jesteśmy do Państwa dyspozycji i oferujemy nasze wsparcie w każdym z aspektów tego tematu. Co więcej zachęcamy do odsłuchania szkolenia on demand: „Korekty podatkowe w VAT, CIT, TP i cłach – wszystko, co trzeba wiedzieć”, które przybliży Państwu i pomoże oswoić się z zagadnieniem korekty podatkowej.

Więcej informacji o szkoleniu >> link.

***

Zachęcamy również do śledzenia na bieżąco bloga MDDP “Trochę o powiązaniach”, gdyż wkrótce pojawią się kolejne wpisy, w których bardziej szczegółowo przedstawimy poszczególne warunki dokonywania korekt TP.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn