Korzystna interpretacja w sprawie kontrowersyjnych regulacji rajowych

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują przepisy o dokumentowaniu pośrednich transakcji z rajami podatkowymi. Na ich podstawie dokumentujemy transakcje z kontrahentem (powiązanym lub nie), jeżeli rzeczywistym właścicielem należności jest podmiot rajowy. Przepisy te wywołały lawinę krytyki, ponieważ nałożyły na podatników obszerne i wymagające obowiązki związane z weryfikacją rozliczeń kontrahentów (np. konieczność uzyskania ich oświadczeń).

Istotny wpływ na zakres obowiązków ma ustalenie, czy powinniśmy weryfikować transakcje przychodowe i zakupowe. Niestety literalne brzmienie przepisów wskazywałoby na to, że weryfikujemy oba rodzaje transakcji. To niekorzystne podejście złagodził grudniowy projekt Objaśnień Ministerstwa Finansów w sprawie dokumentacji dla pośrednich transakcji rajowych. Ministerstwo wyjaśniło, że obowiązek dokumentacyjny dla takich transakcji dotyczy transakcji zakupowych.

Na chwilę obecną Objaśnienia są na etapie konsultacji, a omawiane przepisy należy stosować już teraz. Światełkiem w tunelu jest interpretacja indywidualna z dnia 19 stycznia 2022 r. (0111-KDIB2-1.4010.542.2021.2.MK z 19 stycznia 2022). Organ potwierdził stanowisko podatnika, że badaniu powinny podlegać wyłącznie transakcje zakupowe. Badanie drugiej strony pod kątem rozliczeń z rajami ma sens tylko, jeśli podatnik występuje jako zobowiązany – wtedy powstaje możliwość transferu środków do raju podatkowego.

Powyższa interpretacja jest bardzo dobrym sygnałem dla podatników. Organ potwierdził w niej korzystną interpretację przepisów, która pokrywa się ze stanowiskiem wyrażonym przez Ministerstwo Finansów w projekcie Objaśnień. Jest to trafne stanowisko, ponieważ w przypadku transakcji przychodowych nie istnieje możliwość transferu środków do raju podatkowego, a zatem ich weryfikacja byłaby bezcelowym obowiązkiem administracyjnym. Regulacje rajowe nadal wymagają znacznych wysiłków, ale Objaśnienia oraz wspomniana interpretacja to krok w dobrym kierunku. Zachęcamy do śledzenia czy zainicjowana linia interpretacyjna ugruntuje się w najbliższych miesiącach.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn