Koszty faktoringu pełnego nie podlegają ograniczeniom w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodu (na podstawie art.15c ustawy o CIT)

NSA w wydanym 3 października 2023 r. dla naszego klienta wyroku (II FSK 391/22) oddalił skargę kasacyjną Dyrektora KIS i zgodził się z prezentowanym przez nas stanowiskiem, że faktoring pełny nie generuje kosztów finansowania dłużnego (w rozumieniu art.15c ustawy o CIT).

Sąd uznał, że faktoring pełny nie jest formą finansowania działalności i odwołał się m.in. do definicji kosztów finansowania zewnętrznego zawartej w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 23, która nie obejmuje kosztów związanych z faktoringiem. Czekamy na uzasadnienie pisemne.

Podmioty, które korzystają z faktoringu powinny zweryfikować sposób rozliczenia dyskonta w kosztach podatkowych. Wyrok NSA potwierdza, że w przypadku faktoringu pełnego do dyskonta nie stosujemy ograniczeń wynikających z art. 15c ustawy o CIT.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn