Maleje liczba postępowań podatkowych wszczynanych po zakończonych kontrolach w zakresie VAT, a rośnie liczba samych kontroli w zakresie tego podatku i wpłat pokontrolnych.

Postępowania podatkowe są prowadzone na podstawie art. 165–171 ordynacji podatkowej i kończą się wydaniem decyzji wymiarowej o wysokości dochodu do opodatkowania lub straty. Taka decyzja może być podważona przez organ odwoławczy, a następnie przez sądy administracyjne obu instancji. Przy czym nie każde postępowanie podatkowe wiąże się z ustaleniami kontroli podatkowej i nie każda kontrola wiąże się z postępowaniem podatkowym.

Zarówno naczelnik urzędu skarbowego, jak i naczelnik urzędu celno-skarbowego mają sześć miesięcy od zakończenia kontroli na wszczęcie postępowania podatkowego, co wynika z art. 165b ordynacji podatkowej oraz art. 94 ustawy o KAS, który odsyła do przepisu z ordynacji.

W tym kontekście Jakub Warnieło, szef zespołu postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych w MDDP, zauważa:

Niewykluczone, że jest to pewnym wytłumaczeniem dla malejącej liczby postępowań podatkowych w zakresie VAT. Jeśli uwzględnimy półroczny termin na wszczęcie postępowania, to przedstawione przez MF statystyki mogą być odbiciem mniejszej liczby kontroli podatkowych i celno-skarbowych zakończonych w pandemicznych latach 2020–2021.

*****

#WIĘCEJ w Dzienniku Gazecie Prawnej:

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8770755,liczba-kontroli-fiskusa-rosnie-statystyki-potwierdzaja-skutecznosc.html.